STATUS QUO

У багатьох львівських школах та дитсадках відсутня пожежна безпека

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на виконання протокольного рішення за результатами засідання Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 11 та наказу ДСНС № 202 від 29.03.2018 р. розпочато перевірки загальноосвітніх та дошкільних дитячих закладів і закладів охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням.

За даними прес-служба ДСНС України у Львівській області, під час перевірок дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів виявлено 145 порушень, з яких 87 порушень не усунуто протягом попередніх років. Так, у 9  закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 2 закладах відсутнє або несправне внутрішнє протипожежне водопостачання; 6 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 4 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 4 будівлі необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 18 керівників закладів і відповідальних посадових осіб.

Результати перевірки навчальних закладів можна переглянути тут. 


Главным управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области во исполнение протокольного решения по результатам заседания Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 № 11 и приказа ГСЧС № 202 от 29.03.2018 г. начаты проверки общеобразовательных и дошкольных детских учреждений и учреждений здоровья со стационарным лечением.

По данным пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, во время проверок дошкольных и общеобразовательных учебных заведений выявлено 145 нарушений, из которых 87 нарушений не устранены в течение предыдущих лет. Так, в 9 учреждениях отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, в 2 учреждениях отсутствует или неисправно внутреннее противопожарное водоснабжение; 6 зданий требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 4 зданиях необходимо перепланировать пути эвакуации, 4 здания необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мероприятий к административной ответственности привлечено 18 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц.

Результаты проверки учебных заведений можно посмотреть здесь

comments powered by Disqus