STATUS QUO

У львівські школи поставлятимуть грузинські реактиви для уроків з хімії

У школах Львівщини оновлять хімічні реактиви в межах україно-грузинського проекту. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

16 квітня голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із адміністрації Кахетинського регіону Грузії. В межах зустрічі порушили питання постачання хімічних реактивів до шкіл Львівщини.

"Підняття рівня освіти – один з пріоритетів роботи обласної влади, тому ми зацікавлені в усіх проектах, що скеровані на покращення навчального процесу. Можемо розпочати пілотний проект з якогось одного району області і, у випадку успіху, поширити цей проект на інші райони", - зазначив Олег Синютка.

Виробництво реактивів планують налагодити в межах України.

"Той досвід, який ми змогли реалізувати в Грузії дає підстави стверджувати, що зацікавленість до хімії та біології серед учнів значно зросла. Навчальна програма, яка включає наявність відсортованих хімічних реактивів, збагачує навчальний процес і мотивує до подальшого поглибленого вивчення природничих наук", - зазначив Бенедикте Гегечкорі.

Окрім того, під час зустрічі порушили питання формування механізмів співробітництва в галузі освіти, зокрема організація українознавчих таборів, налагодження співпраці між навчальними закладами регіонів.


В школах Львовщины обновят химические реактивы в пределах украинско-грузинского проекта. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

16 апреля председатель Львовской ОГА Олег Синютка встретился с администрации Кахетинского региона Грузии. В рамках встречи обсудили вопросы поставки химических реактивов в школах Львовщины.

"Поднятие уровня образования - один из приоритетов работы областной власти, поэтому мы заинтересованы во всех проектах, направлены на улучшение учебного процесса. Можем начать пилотный проект по какому-то одному района области и, в случае успеха, распространить этот проект на другие районы", - отметил Олег Синютка.

Производство реактивов планируют наладить в пределах Украины.

"Тот опыт, который мы смогли реализовать в Грузии, дает основания утверждать, что интерес к химии и биологии среди учащихся значительно возрос. Учебная программа, которая включает наличие отсортированных химических реактивов, обогащает учебный процесс и мотивирует к дальнейшему углубленному изучению естественных наук", - отметил Бенедикт Гегечкори.

Кроме того, во время встречи затронули вопросы формирования механизмов сотрудничества в области образования, в частности организация украинознавчих лагерей, налаживание сотрудничества между учебными заведениями регионов.

comments powered by Disqus