STATUS QUO

Власник перепланованого будинку №19 на площі Ринок шукає компроміс з мерією

ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп" обіцяє врегулювати ситуацію із незаконним переплануванням в будинку на пл. Ринок, 19 шляхом компромісу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні, 17 квітня, під час засідання адміністративної комісії щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, створеної при виконавчому комітеті Львівської міськоїради, було розглянуто акт порушення щодо незаконних дій (перепланування) юридичної особи ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп" на об’єкті культурної спадщини на пл. Ринок, 19. У цьому будинку на місці віконного простіра компанія облаштувала дверний простір, що може завдати шкоди пам’ятці культурної спадщини.

Як повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку, голова комісії, вчора відбулася зустріч з керівництвом ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп". Компанія визнає порушення та погоджується врегулювати ситуацію.

"ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп" нам надала відповідного листа, в якому йдеться про те, що компанія має намір "врегулювати ситуацію шляхом компромісного вирішення та подальшого примирення сторін та просить відкласти розгляд даної справи для надання можливості заявнику підготувати обґрунтовані та конструктивні пояснення та пропозиції". Наша чітка позиція в тому, щоб порушник сплачував штраф і приводив все до попереднього стану. У даному випадку має бути розроблений проект. Тому є пропозиція на тиждень часу перенести розгляд цієї справи", - повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, на минулому засіданні адміністративної комісії, яке відбулося 3 квітня, було розглянуто 1 акт щодо незаконних дій юридичної особи на об’єкті культурної спадщини (перепланування) на пл. Ринок. Комісія рекомендувала накласти штраф у розмірі 170 тис. грн.


ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" обещает урегулировать ситуацию с незаконной перепланировкой в ​​доме на ул. Рынок, 19 путем компромисса. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня, 17 апреля, во время заседания административной комиссии по правонарушениях законодательства об охране исторического наследия, созданного при исполнительном комитете Львовской миськоирады, были рассмотрены акт нарушения относительно незаконных действий (перепланировка) юридического лица ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" на объекте культурного наследия на пл. Рынок, 19. В этом доме на месте оконного пространство компания обустроила дверной пространство, которое может нанести вред памятнику культурного наследия.

Как сообщил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития, председатель комиссии, вчера состоялась встреча с руководством ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп". Компания признает нарушения и соглашается урегулировать ситуацию.

"ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" нам предоставила соответствующее письмо, в котором говорится о том, что компания намерена" урегулировать ситуацию путем компромиссного решения и дальнейшего примирения сторон и просит отложить рассмотрение данного дела для предоставления возможности заявителю подготовить обоснованные и конструктивные объяснения и предложения". Наша четкая позиция в том, чтобы нарушитель платил штраф и приводил все в прежнее состояние. в данном случае должен быть разработан проект. Поэтому есть предложение на неделю времени перенести рассмотрение этого дела", - сообщил Андрей Москаленко.

Напомним, на прошлом заседании административной комиссии, состоявшемся 3 апреля, было рассмотрено 1 акт о незаконных действиях юридического лица на объекте культурного наследия (перепланировка) на пл. Рынок. Комиссия рекомендовала наложить штраф в размере 170 тыс. грн.

comments powered by Disqus