STATUS QUO

Львів'яни можуть знайти своїх однофамільців

В Інтернеті з’явився сайт, на якому львів’яни можуть простежити свій родовід, а також знайти однофамільців. Про це розповідає Ulvovi.info

Після введення прізвища в рядок пошуку, програма видає карту, на якій позначені локації, де воно найбільш поширене, а також повідомляє, яка кількість людей носить це прізвище. На карті носії вказаного прізвища позначаються відповідними позначками, колір яких сигналізує про частотність прізвища на певній території. Наприклад, з прізвищем Порошенко в Україні проживає 342 людини. Більша частина з них – в Одесі. Найбільше Мельників проживає в Києві (8391), Вінниці (3123) та у Львові (2806).

Додамо, що дослідження етимології та розвитку українських прізвищ набуває все більшої популярності. Чимала кількість сучасних мовознавців займається цією проблемою, а першими плодами є спеціалізовані словники прізвищ, які укладаються відповідно до результатів аналізу. Якщо вірити останнім дослідженням на цій ниві, то одні з найпоширеніших українських прізвищ є Шевченко, Мельник, Бойко, Коваленко, Бондаренко, Ткаченко, Ковальчук, Кравченко, Олійник, Шевчук, Коваль, Поліщук, Бондар, Ткачук, Мороз, Марченко, Лисенко, Руденко, Гаврилюк. Загалом українські прізвища формувались у свій час за своїми певними схемами та принципами, які цікаво досліджувати.


В Интернете появился сайт, на котором львовяне могут проследить свою родословную, а также найти однофамильцев. Об этом рассказывает Ulvovi.info

После ввода фамилии в строку поиска, программа выдает карту, на которой обозначены локации, где оно наиболее распространено, а также сообщает, какое количество людей носит эту фамилию. На карте носители указанной фамилии обозначаются соответствующими отметками, цвет которых сигнализирует о частотности фамилии на определенной территории. Например, с фамилией Порошенко в Украине проживает 342 человека. Большая часть из них - в Одессе. Больше всего Мельников проживает в Киеве (8391), Виннице (3123) и во Львове (2806).

Добавим, что исследование этимологии и развития украинских фамилий приобретает все большую популярность. Немалое количество современных языковедов занимается этой проблемой, а первыми плодами являются специализированные словари фамилий, которые составляются в соответствии с результатами анализа. Если верить последним исследованиям на этом поприще, то одни из самых распространенных украинских фамилий - Шевченко, Мельник, Бойко, Коваленко, Бондаренко, Ткаченко, Ковальчук, Кравченко, Олейник, Шевчук, Коваль, Полищук, Бондарь, Ткачук, Мороз, Марченко, Лысенко, Руденко, Гаврилюк. В целом украинские фамилии формировались в свое время по своим определенным схемам и принципам, которые интересно исследовать.

comments powered by Disqus