STATUS QUO

Львівські школи та садочки працюватимуть у звичному режимі

Вчора на позачергове засідання міської комісії з техногенної небезпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення не запроваджувати тимчасове призупинення навчання у школах та не припиняти роботу дошкільних навчальних закладів. Перед початком навчання буде проведено огляд дітей, також освітяни закликають батьків провести вакцинацію дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Діти мають повернутися на навчання відповідно до графіків завершення зимових канікул. Втім міська комісія ТЕБ і НС рекомендуватиме освітнім і дошкільним навчальним закладам Львова не проводити масові заходи – ранки, концерти тощо.

"Станом на 15 січня у 117 шкіл до навчання приступило 74 навчальні заклади, решта перебувають на канікулах. Окрім того, із тих навчальних закладів, де виявлено захворювання дітей на кір – у 10-ти школах, відбувається навчання, 9 навчальних закладів перебувають на канікулах. Ми щоденно проводимо моніторинг відвідуваності дітей дошкільних навчальних закладів і шкіл. Наразі воно приблизно становить у школах 16,5%, тобто є значно менше відсутніх, ніж у такий самий період у минулому році. Окрім того, ми зібрали інформацію щодо щеплення дітей: приблизно 28% дітей дошкільного віку є нещепленими, або вакциновані один раз. І нами було видано розпорядчий документ щодо запобігання захворюваності на кір, власне, передбачені такі заходи, як рекомендація обмежити проведення масових заходів, перевід з групи в групу, щоденний огляд дітей і також рекомендовано батькам вакцинувати дітей",- зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради.

"Наука епідеміологія говорить про те, що єдиним засобом, який може перервати епідеміологічний процес при корі, – це вакцинація. Відтермінування шкільних канікул, заборона чи обмеження відвідування дитячих чи шкільних закладів, точно немає суттєвого впливу на перебіг епідеміологічного перебігу, - зазначив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб. - У 2012 році кількість захворілих на кір була більше тисячі осіб. Тобто те, що ми сьогодні маємо 74, – це погано, але кількість захворілих буде поступово збільшуватися, і ми це повинні розуміти. Тому що інкубаційний період становить 21 день, і через цикл 21 день ми будемо отримувати захворілих, які не провакцинувалися. Тому кількість захворілих буде наростами, і ми разом з Лабораторним центром будемо аналізувати ситуацію, наскільки вона є контрольованою, і тоді прийматимемо відповідні рішення".

Водночас на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення з 22 січня обмежити доступ невакцинованих від захворювання на кір дітей в організовані дитячі колективи. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації.

"Відтак, опісля канікул у тих закладах, де є зареєстровані випадки захворюваності на кір, рекомендовано обмежити відвідування дітей, які не були вакцинованими, до шкіл та дитячих садочків", - повідомила Ірина Микичак.

На даний момент, охоплення вакцинацією від кору дітей на Львівщині складає 80%. У Львівській області зареєстрували 84 випадки кору, з яких – 56 у дітей,  у Пустомитівському, Городоцькому, Жовківському, Золочівському, Буському та Сколівському районах та у місті Львові.


Вчера на внеочередном заседании городской комиссии по техногенной опасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение не вводить временного приостановления обучения в школах и не прекращать работу дошкольных учебных заведений. Перед началом обучения будет проведен осмотр детей, также педагоги призывают родителей провести вакцинацию детей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Дети должны вернуться на учебу в соответствии с графиками завершения зимних каникул. Впрочем городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовать образовательным и дошкольным учебным заведениям Львова не проводить массовые мероприятия - ранки, концерты и тому подобное.

"По состоянию на 15 января из 117 школ к обучению приступило 74 учебные заведения, остальные находятся на каникулах. Кроме того, из тех учебных заведений, где выявлены заболевания детей корью - в 10-ти школах, ведется обучение, 9 учебных заведений находятся на каникулах. Мы ежедневно проводим мониторинг посещаемости детей дошкольных учебных заведений и школ. Сейчас оно составляет приблизительно в школах 16,5%, то есть значительно меньше отсутствующих, чем в такой же период в прошлом году. Кроме того, мы собрали информацию о прививках детей: примерно 28 % детей дошкольного возраста является непривитыми, или вакцинированы один раз. И нами был выдан распорядительный документ по предотвращению заболеваемости корью, собственно, предусмотрены такие меры, как рекомендация ограничить проведение массовых мероприятий, перевод из группы в группу, ежедневный осмотр детей и также рекомендуется родителям вакцинировать детей", - отметила Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского городского совета.

"Наука эпидемиология говорит о том, что единственным средством, которое может прервать эпидемиологический процесс при кори - это вакцинация. Отсрочка школьных каникул, запрет или ограничение посещения детских или школьных учреждений, точно не имеет существенного влияния на ход эпидемиологического течения, - отметил начальник управления охраны здоровья Львовского городского совета Владимир Зуб. - В 2012 году количество заболевших корью была более тысячи человек. то есть то, что мы сегодня имеем 74, - это плохо, но количество заболевших будет постепенно увеличиваться. Потому что инкубационный период составляет 21 день, и через цикл 21 день мы будем получать заболевших, не вакцинированных. Поэтому количество заболевших будет наростами, и мы вместе с Лабораторным центром будем анализировать ситуацию, насколько она контролируема и тогда принимать соответствующие решения".

В то же время на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение с 22 января ограничить доступ невакцинированных от заболевания корью детей в организованные детские коллективы. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ирина Микичак, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Следовательно, после каникул в тех заведениях, где есть зарегистрированные случаи заболеваемости корью, рекомендуется ограничить посещение детей, которые не были вакцинированы, в школах и детских садах", - сообщила Ирина Микичак.

На данный момент, охват вакцинацией от кори детей на Львовщине составляет 80%. Во Львовской области зарегистрировали 84 случая кори, из которых - 56 у детей, в Пустомытовском, Городокском, Жовковском, Золочевском, Бугском и Сколевском районах и в городе Львове.

comments powered by Disqus