STATUS QUO

У Львові судили пенсіонера, який, обороняючись, вбив дружину

Сихівський районний суд м.Львова звільнив від відбування покарання пенсіонера, який вбив дружину при перевищенні меж необхідної оборони. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як зазначається у матеріалах рішення суду, 24 березня 2018 року чоловік та дружина посварилися у себе вдома. Жінка кинулася на нього з кухонним ножем і завдала 5 ударів ножем у груди, живіт та стегно. Захищаючись, він наніс дружині численні удари теж кухонним ножем, зокрема у груди, живіт, гомілку, повністю перерізав задню великогомілкову артерію й однойменні вени. Через значну крововтрату жінка померла.

Таким чином, чоловік вчинив умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Його дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ст.118 КК України.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим і прокурором була підписана угода про визнання винуватості, за змістом якої підозрюваний беззастережно визнає свою вину у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та погоджується на покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України – тобто звільнення від його відбування.

27 вересня 2018 року Сихівський районний суд м. Львова затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки зі звільненням від його відбування з випробовуванням терміном 1 рік.


Сыховский районный суд г. Львова освободил от отбывания наказания пенсионера, который убил жену при превышении пределов необходимой обороны. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах решение суда, 24 марта 2018 супруги поссорились у себя дома. Женщина бросилась на него с кухонным ножом и нанесла 5 ударов ножом в грудь, живот и бедро. Защищаясь, он нанес жене многочисленные удары тоже кухонным ножом, в частности в грудь, живот, голень, полностью перерезав заднюю большеберцовую артерию и одноименные вены. Из-за значительной кровопотери женщина умерла.

Таким образом, мужчина совершил умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Его действия органом досудебного расследования квалифицированы по ст.118 УК Украины.

Во время досудебного расследования между обвиняемым и прокурором было подписано соглашение о признании виновности, в котором подозреваемый безоговорочно признает свою вину в совершении указанного уголовного преступления и соглашается на наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 75 УК Украины - то есть освобождением от его отбывания.

27 сентября 2018 Сыховский районный суд г. Львова утвердил соглашение о признании виновности и назначил согласованное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с освобождением от его отбывания с испытанием сроком 1 год.

comments powered by Disqus