STATUS QUO

Львівщина стане частиною китайського туристичного маршруту

У Львівській міській раді обговорили налагодження співпраці з Китаєм у галузі медичного і оздоровчого туризму. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

14 листопада Секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило зустрівся з представниками Альянсу Шовкового Шляху, єдиної організації Туристичної агенції з медичного туризму, яка перебуває під патронатом Міністерства охорони здоров’я Китаю. Під час зустрічі обговорили шляхи налагодження співпраці Львова та Китаю у галузі медичного і оздоровчого туризму.

За словами секретаря Львівської міської ради Анатолія Забарила, львівський регіон надзвичайно перспективний у напрямку розвитку медичного та оздоровчого туризму. Цьому сприяє географічне розташування, надра, потенціал оздоровчих закладів.

Ву Біксіу, генеральний секретар Альянсу Шовкового Шляху повідомила, що основна мета візиту до Львова - спільно з представниками державної Туристичної агенції з медичного туризму вивчити пропозицію України, і Львова зокрема, для китайського туриста. У майбутньому планують розробити спеціальний туристичний маршрут для китайських туристів. Цей туризм буде спрямований на клієнтів високого рівня.

"Уже в травні наступного року ми будемо готові направляти перші туристичні групи в Україну".

Ву Біксіу

У складі китайської делегації також представники бізнесу, які готові інвестувати кошти у створення необхідної туристичної інфраструктури.


Во Львовском городском совете обсудили налаживание сотрудничества с Китаем в области медицинского и оздоровительного туризма. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

14 ноября Секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило встретился с представителями Альянса Шелкового Пути, единой организации туристической агентства по медицинскому туризму, которая находится под патронатом Министерства здравоохранения Китая. Во время встречи обсудили пути налаживания сотрудничества Львова и Китая в области медицинского и оздоровительного туризма.

По словам секретаря Львовского городского совета Анатолия Забарило, львовский регион очень перспективный в направлении развития медицинского и оздоровительного туризма. Этому способствует географическое положение, недра, потенциал оздоровительных учреждений.

Ву Биксио, генеральный секретарь Альянса Шелкового Пути сообщила, что основная цель визита во Львов - совместно с представителями государственной Туристической агентства по медицинскому туризму изучить предложение Украины, и Львова в частности, для китайского туриста. В будущем планируют разработать специальный туристический маршрут для китайских туристов. Этот туризм будет направлен на клиентов высокого уровня.

"Уже в мае следующего года мы будем готовы направлять первые туристические группы в Украину".

Ву Биксио

В состав китайской делегации входят представители бизнеса, которые готовы инвестировать средства в создание необходимой туристической инфраструктуры.

 

comments powered by Disqus