STATUS QUO

Частину Старосамбірського району включать до природно-заповідного фонду

ОКС ЛГП "Галсільліс" ініціює питання включення території гірської частини Старосамбірського ДЛГП "Галсільліс" до природно-заповідного фонду. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

Як пояснив генеральний директор ЛГП "Галсільліс" Володимир Мельник,  ініціатива має на меті  збереження, відтворення природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінніст

"Це переважно корінні ялицеві та ялицево-букові насадження. До особливо цінних територій заплановано включити близько 9 тис га земель лісогосподарського призначення з вилученням у постійного лісокористувача", - розповів він.

Нагадаємо, що в 2017 році до складу НПП "Бойківщина" було передано землі Турківського ДЛГП "Галсільліс" загальною площею понад 4 тис га.

"ОКС ЛГП "Галсільліс" підтримує розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України як одного з напрямків екологічної політики країни, адже розширення його площ забезпечить збереження природного середовища та екологічно збалансовану господарську діяльність", - підсумував Володимир Мельник.


ОКС ЛВП "Галсильлис" инициирует вопрос включения территории горной части Старосамборского ДЛГП "Галсельлес" в природно-заповедный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Как пояснил генеральный директор ЛВП "Галсильлис" Владимир Мельник, инициатива имеет целью сохранения, воспроизводства природных комплексов и объектов, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность

"Это в основном коренные пихтовые и елово-буковые насаждения. К особо ценным территорий запланировано включить около 9 тыс га земель лесного фонда с изъятием у постоянного лесопользователя", - рассказал он.

Напомним, что в 2017 году в состав НПП "Бойковщина" было предано земле Турковского ДЛГП "Галсильлис" общей площадью более 4 тыс га.

"ОКС ЛВП" Галсильлис "поддерживает развитие сети территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины как одного из направлений экологической политики страны, ведь расширение его площадей обеспечит сохранение природной среды и экологически сбалансированную хозяйственную деятельность", - подытожил Владимир Мельник.

comments powered by Disqus