STATUS QUO

Залізничники повідомили, коли повернуть електричку Львів-Сянки-Львів

Електропоїзд №6023/6024 Львів–Сянки–Львів повернеться на маршрут відразу після завершення заводського капітального ремонту. Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

Під час виконання робіт з капітального ремонту електропоїзда серії ЕР-2Т №7250 у ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", який планували завершити у другій декаді квітня, спеціалісти виявили додаткові несправності, усунення яких зумовило продовження терміну ремонту. У зв’язку з цим Львівська залізниця змушена з 16 квітня 2018 року продовжити відміну курсування приміського поїзда №6023/6024 сполученням Львів–Сянки–Львів. Очікується, що електропоїзд буде задіяний на цьому ж напрямку відразу після завершення капремонту.

У прес-службі зазначають, що приміські перевезення на сьогодні здійснюються в умовах гострої нестачі справного рухомого складу, що не оновлювався протягом попередніх років через недостатнє фінансування. Наприклад, із 44 електропоїздів інвентарного парку магістралі понад половина одиниць потребує капітального ремонту, а зношеність парку електропоїздів серії ЕР-2 сягнула критичної позначки у 95%. Для вирішення цієї проблеми керівництво регіональної філії "Львівська залізниця" вживає комплекс заходів, одним із яких є скерування моторвагонного рухомого складу на капітальний ремонт у заводських умовах. На жаль, нині залізничники не мають змоги замінити рухомий склад, який стає на ремонт, іншим, що призводить до тимчасового вилучення окремих поїздів із графіка руху.


Электропоезд №6023/6024 Львов-Сянки-Львов вернется на маршрут сразу после завершения заводского капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

Во время выполнения работ по капитальному ремонту электропоезда серии ЭР-2Т №7250 в ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", который планировали завершить во второй декаде апреля, специалисты обнаружили дополнительные неисправности, устранение которых обусловило продление срока ремонта. В связи с этим ЛЖД вынуждена с 16 апреля 2018 года продолжить отмену курсирования пригородного поезда №6023/6024 сообщением Львов-Сянки-Львов. Ожидается, что электропоезд будет задействован на этом же направлении сразу после завершения капремонта.

В пресс-службе отмечают, что пригородные перевозки на сегодня осуществляются в условиях острой нехватки исправного подвижного состава, который не обновлялся в течение предыдущих лет из-за недостаточного финансирования. Например, из 44 электропоездов инвентарного парка магистрали более половины единиц требует капитального ремонта, а изношенность парка электропоездов серии ЭР-2 достигла критической отметки в 95%. Для решения этой проблемы руководство регионального филиала "Львовская железная дорога" проводит комплекс мероприятий, одним из которых является направление моторвагонного подвижного состава на капитальный ремонт в заводских условиях. К сожалению, сейчас железнодорожники не имеют возможности заменить подвижной состав, который становится на ремонт, другим, что приводит к временному изъятию отдельных поездов из графика движения.

comments powered by Disqus