STATUS QUO

Стало відомо, де на Львівщині найбільше хворіють на СНІД

У I кварталі 2018 року у Львівській області зареєстровано 110 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції проти 128 випадків за аналогічний період 2017 року. Про це повідомляють у прес-службі Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

За даними "Львівського обласного центру громадського здоров’я" темп приросту захворюваності на СНІД на знизився на -4,6%.

Також варто відмітити, що епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу поширена у області нерівномірно. Зокрема зафіксовано значне перевищення середнього показника захворюваності (142,9 на 100 тис. населення) в 5 містах області: Червонограді (441,3); Бориславі 351,9); Львові (218,4); Дрогобичі (183,2) та Стрию (189,5).

Продовжує зростати питома вага статевого шляху передачі – з 65,5%  серед дорослих в I кварталі 2017 року до 74,5% в першому кварталі 2018 року.

Натомість штучний (парентеральний, при вживанні ін’єкційних наркотиків) шлях передачі зменшується і склав 25,5% серед дорослих в I кварталі 2018 р. Проте, слід зазначити, що ВІЛ-інфекція продовжує поширюватися серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики.

Показник охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних осіб у закладах охорони здоров’я області є значно вищим, ніж середньоукраїнський показник і складає 85,9%.

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням у Львівській області, як і раніше, залишається туберкульоз.

Станом на 1 квітня 2018 року на обліку у ЗОЗ області перебувало 263 дитини, які народжені від ВІЛ-позитивних матерів, з них у 64 діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений, в тому числі у 18 дітей стадія СНІДу; ще у 199 дітей діагноз знаходиться у стадії підтвердження; знято з обліку у зв’язку з відсутністю ВІЛ-інфекції 22 дитини.


В I квартале 2018 года во Львовской области зарегистрировано 110 человек с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции против 128 случаев за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента здравоохранения ЛОГА.

По данным "Львовского областного центра общественного здоровья" темп прироста заболеваемости СПИДом на снизился на 4,6%.

Также стоит отметить, что эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа распространена в области неравномерно. В частности зафиксировано значительное превышение среднего показателя заболеваемости (142,9 на 100 тыс. Населения) в 5 городах области: Червонограде (441,3), Бориславе 351,9), Львове (218,4), Дрогобыче (183,2) и Стрые (189,5).

Продолжает расти удельный вес полового пути передачи - с 65,5% среди взрослых в I квартале 2017 года до 74,5% в первом квартале 2018 года.

Зато искусственный (парентерально, при употреблении инъекционных наркотиков) путь передачи уменьшается и составил 25,5% среди взрослых в I квартале 2018 Однако следует отметить, что ВИЧ-инфекция продолжает распространяться среди людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Показатель охвата контролем ВИЧ-позитивных лиц в учреждениях здравоохранения области значительно выше, чем среднеукраинский показатель и составляет 85,9%.

Наиболее распространенным СПИД-индикаторным заболеванием во Львовской области по-прежнему остается туберкулез.

По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в УЗ области находилось 263 ребенка, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, из них в 64 диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден, в том числе у 18 детей стадия СПИДа; еще у 199 детей диагноз находится в стадии подтверждения; снято с учета в связи с отсутствием ВИЧ-инфекции 22 ребенка.

comments powered by Disqus