STATUS QUO

Мерія Львова розгляне петицію з вимогою не використовувати пісок на дорогах

Мерія Львова прийняла до розгляду петиції, автор якої вимагав відмовитися від використання піскосуміші на дорогах. Про це стало відомо з Єдиної системі місцевих петицій. 

Нагадаємо, автор петиції Мирослав Голяк запропонував запровадити цивілізовані методи утримання вулиць в зимовий період замість використовування піскосуміші. 

На його думку, химове утримання вулиць за допомогою розсипання тон суміші піску і солі 4:1 є застарілим методом зимового утримання вулиць навіть для України. Піскосуміш після танення снігу забруднює вуличну інфраструктуру, забруднює повітря, потрапляє в очі та легені мешканців. Забивається дощова каналізація, створюється додаткове навантаження на очисні споруди, чималі кошти йдуть на збір та вивезення залишків. Ще одним наслідком використання піскосуміші є те, що двірники найчастіше утилізують її в газони, що погіршує і без того поганий стан грунту: сіль неповоротно накопичується, пісок перешкоджає доступу води і повітря до коренів рослин.

Він пропонує альтернативу:

  • На дорожньому покритті використовувати виключно чисту сіль, або знайти нешкідливі для взуття і лап тварин реагенти (таким чином діють в Києві).
  • На пішохідній частині використовувати виключно механічні способи прибирання, а саме: механізоване прибирання де це можливо (таким чином виключно діють в Вінниці).
  • Використання дрібних камінців (відсів граніту, базальту, тощо), що вмерзають в сніг і створюють надійне зчеплення з підошвами взуття. Перевірено в ряді країн ЄС на вулицях з дуже сильними ухилами. Існують випадки, коли це дрібний відсів не вивозять, а зберігають в лунках дерев. На відміну від піску, дрібні камінці покращують доступ води та повітря. Окрім всього відсів може використовуватися багаторазово та не створювати додаткового навантаження на сміттєзвалища.
  • В якості тимчасового заходу пропонується виставляти пластикові контейнери для зберігання свіжої та збору відпрацьованої піскосуміші двірником з метою подальшої утилізації.

Петиція набрала необхідних 500 підписів (зібрано 545) та подана на розгляд місцевій владі.


Мэрия Львова приняла к рассмотрению петиции, автор которой требовал отказаться от использования пескосмеси на дорогах. Об этом стало известно из Единой системе местных птицей. 

Напомним, автор петиции Мирослав Голяк предложил ввести цивилизованные методы содержания улиц в зимний период вместо использования пискосумиши. 

По его мнению, химове содержание улиц с помощью рассыпания тонн смеси песка и соли 4: 1 является устаревшим методом зимнего содержания улиц даже для Украины. Пескосмесь после таяния снега загрязняет уличную инфраструктуру, загрязняет воздух, попадает в глаза и легкие жителей. Забивается дождевая канализация, создается дополнительная нагрузка на очистные сооружения, немалые средства идут на сбор и вывоз остатков. Еще одним следствием использования пискосумиши является то, что дворники чаще всего утилизируют ее в газоны, что ухудшает и без того плохое состояние почвы: соль невозвратно накапливается, песок препятствует доступу воды и воздуха к корням растений.

Он предлагает альтернативу:

  • На дорожном покрытии использовать исключительно чистую соль, или найти безвредны для обуви и лап животных реагенты (таким образом действуют в Киеве).
  • На пешеходной части использовать исключительно механические способы уборки, а именно: механизированная уборка где это возможно (таким образом исключительно действуют в Виннице).
  • Использование мелких камней (отсев гранита и т.д.), что вмерзают в снег и создают надежное сцепление с подошвами обуви. Проверено в ряде стран ЕС на улицах с очень сильными уклонами. Существуют случаи, когда это мелкий отсев не вывозят, а хранят в лунках деревьев. В отличие от песка, мелкие камешки улучшают доступ воды и воздуха. Кроме всего отсев может использоваться многократно и не создавать дополнительной нагрузки на свалки.
  • В качестве временной меры предлагается выставлять пластиковые контейнеры для хранения свежей и сбора отработанной пискосумиши дворником с целью дальнейшей утилизации.

Петиция набрала необходимых 500 подписей (собрано 545) и представлена ​​на рассмотрение местной власти.

comments powered by Disqus