STATUS QUO

У Дрогобичі проведуть інвентаризацію гаражів

У Дрогобичі планують провести інвентаризацію встановлених на території міста гаражів. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради. 

Необхідність проведення такої процедури обговорили члени виконавчого комітету Дрогобицької міської ради під час чергового засідання виконкому у четвер, 15 березня.

"У Дрогобичі є велика проблема з гаражами, які встановлені незаконно або ж термін дії дозвільних документів давно завершився. Особливо яскраво виражена ця проблема біля ДЮСШ імені Івана Боберського, де через десятки незаконно встановлених гаражів неможливо облаштувати стоянку для автомобілів — відвідувачів плавального басейну, що вирішило б проблему із заторами на вул. Сахарова", — звернувся до членів виконкому міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Відтак члени виконкому підтримали ініціативу, внесену членом виконкому, заступником міського голови Василем Качмарем, про проведення інвентаризації всіх гаражів на території міста.

Після проведення інвентаризації гаражів відповідні структурні підрозділи міської ради звертатимуться до їх користувачів і відповідно до наявності чи відсутності відповідних дозвільних документів буде прийнято рішення про узаконення чи демонтаж споруди.

"Наше завдання максимально можливо в межах чинного законодавства з дотриманням усіх норм та стандартів легалізувати усі гаражі у місті для того, щоб їх власники отримали дозвільні документи і були впевнені у тому, що завтра їх гаражі ніхто не знесе, а до міського бюджету почали надходити кошти за користування землею, які роками ніхто не сплачував", — резюмував міський голова Тарас Кучма.

Проведення робіт з інвентаризації гаражів на території Дрогобича покладаються на відділ містобудування та архітектури Дрогобицької міської ради.


В Дрогобыче планируют провести инвентаризацию установленных на территории города гаражей. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета. 

Необходимость проведения такой процедуры обсудили члены исполнительного комитета Дрогобычского городского совета во время очередного заседания исполкома в четверг, 15 марта.

"В Дрогобыче есть большая проблема с гаражами, которые установлены незаконно или срок действия разрешительных документов которых давно завершился. Особенно ярко выражена эта проблема у ДЮСШ имени Ивана Боберского, где из-за десятков незаконно установленных гаражей невозможно обустроить стоянку для автомобилей - посетителей плавательного бассейна, что решило бы проблему с пробками на ул. Сахарова", - обратился к членам исполкома городской голова Дрогобыча Тарас Кучма.

Поэтому члены исполкома поддержали инициативу, внесенную членом исполкома, заместителем городского головы Василием Качмара о проведении инвентаризации всех гаражей на территории города.

После проведения инвентаризации гаражей соответствующие структурные подразделения городского совета будут обращаться к их пользователям и в соответствии с наличием или отсутствием соответствующих разрешительных документов будет принято решение об узаконивании или демонтаже сооружения.

"Наша задача максимально возможно в рамках действующего законодательства с соблюдением всех норм и стандартов легализовать все гаражи в городе для того, чтобы их владельцы получили разрешительные документы и были уверены в том, что завтра их гараже никто не снесет, а в городской бюджет начали поступать средства за пользование землей, которые годами никто не платил", - резюмировал мэр Тарас Кучма.

Проведение работ по инвентаризации гаражей на территории Дрогобыча возлагается на отдел градостроительства и архитектуры Дрогобычского городского совета.

comments powered by Disqus