STATUS QUO

Стало відомо, як будуть об'єднуватися на Дрогобиччині

Комісія Львівської обласної ради з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури частково підтримала проект Перспективного плану Дрогобицького району. У вівторок, 20 березня, він буде виставлений на розгляд депутатів Львівської обласної ради. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський запропонував утворити на території Дрогобицького району 4 громади – Бориславську, Дрогобицьку, Трускавецьку і Меденицьку. Усі ці громади мають позитивний фінансовий баланс, чимале населення, тож будуть спроможними. Формат такого об’єднання підтримали представники Бориславської, Дрогобицької, Трускавецької та Меденицької рад.

Водночас проти виступили голови Східниці та Підбужа, які не хочуть входити у Бориславську ОТГ. У Східниці процес утворення ОТГ можна вважати достатньо успішним, адже, за словами селищного голови Івана Піляка, згоду на входження в ОТГ дали 7 з 9 сільських рад. Щоправда, утворення цієї громади ускладнює те, що Східницька селищна рада територіально належить Бориславській міській раді. І зробити її самостійною може лише Верховна Рада.

Як запевнила селищний голова Підбужа Марія Куцір, вона теж має 2 згоди на утворення ОТГ з 8. І бути у громаді з центром Бориславі підбужчани не хочуть через великі віддалі.

Голова Дрогобицької районної ради Михайло Сікора у своєму виступі сказав, що на позачерговій сесії районної ради депутати прийняли рішення утворити в районі 9 ОТГ: Дрогобицької, Трускавецької, Бориславської, Східницької, Підбузької, Меденицької, Гаївської, Рихтицької і Лішнянської. Михайло Сікора нагадав, що Дрогобицький район раніше був областю, він має чимале населення і чималий економічний потенціал, тож усі ці 9 громад повинні бути спроможними. За його словами, представники місцевого самоврядування у більшості наполягають саме на такому форматі об'єднання. 

Коментуючи ці слова, Ростислав Замлинський пояснив, що проект Перспективного плану є лише баченням обласної державної адміністрації і обласної ради. Він також нагадав, що реформа з децентралізації триває уже 3 роки, і за цей час на Дрогобиччині не створено жодної громади і навіть не має Перспективного плану. Але якщо в районі будуть спроби утворити громади в іншому від запропонованого форматів, то ЛОДА не зможе їм відмовити. Що більше, вона звернеться до Кабінету міністрів, щоби їх визнали спроможними і надали пряме фінансування з Державного бюджету. Саме так сталося з Розвадівською ОТГ у Миколаївському районі та Волицькою ОТГ у Мостиському районі.

Зважаючи на це, голова комісії Володимир Саган вирішив поставити на голосування підтримку Перспективного плану по 3-х громадах – Дрогобицькій, Трускавецькій та Меденицькій, а Бориславську, проти якої є застереження у Східниці та Підбужа, наразі відкласти. Саме за це рішення і проголосували депутати.

Нагадаємо, що проекту Перспективного плану, окрім Дрогобицького, немає ще і Сокальський район Львівщини.  


Комиссия Львовского областного совета по вопросам дорожного хозяйства, инфраструктуры, регулирования земельных отношений, административно-территориального устройства, планировки территории и архитектуры частично поддержала проект Перспективного плана Дрогобычского района. Во вторник, 20 марта, он будет выставлен на рассмотрение депутатов Львовского областного совета. Об этом сообщает Офис реформ во Львовском РО АГУ.

Первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский предложил создать на территории Дрогобычского района 4 громады - Бориславскую, Дрогобычскую, Трускавецкую и Меденицьку. Все эти общины имеют положительный финансовый баланс, большое население, поэтому будут состоятельными. Формат такого объединения поддержали представители Бориславского, Дрогобычского, Трускавецкого и Меденицького советов.

В то же время против выступили главы Сходницы и Подбуже, которые не хотят входить в Бориславскую ОТГ. В Сходнице процесс образования ОТГ можно считать достаточно успешным, ведь, по словам поселкового головы Ивана Пиляки, согласие на вхождение в ОТГ дали 7 из 9 сельских советов. Правда, образования этой громады осложняет то, что Сходницкий поселковый совет территориально принадлежит Бориславскому городскому совету. И сделать его самостоятельным может только Верховная Рада.

Как заверила поселковый голова Подбуже Мария Куцир, она тоже имеет 2 согласия на образование ОТГ из 8. И быть в громаде с центром в Бориславе подбужчане не хотят из-за больших расстояний.

Председатель Дрогобычского районного совета Михаил Сикора в своем выступлении сказал, что на внеочередной сессии районного совета депутаты приняли решение создать в районе 9 ОТГ: Дрогобычскую, Трускавецкую, Бориславскую, Сходницкую, Подбужской, Меденицкой, Гаивской, Рихтицкой и Лешнянской. Михаил Сикора напомнил, что Дрогобычский район раньше был областью, он имеет немалое население и большой экономический потенциал, поэтому все эти 9 громад должны быть состоятельными. По его словам, представители местного самоуправления в большинстве настаивают именно на таком формате объединения.

Комментируя эти слова, Ростислав Замлинский пояснил, что проект Перспективного плана является лишь видением областной государственной администрации и областного совета. Он также напомнил, что реформа по децентрализации продолжается уже 3 года, и за это время на Дрогобыччине не создано ни одной общины и даже нет Перспективного плана. Но если в районе будут попытки создать громады в ином от предложенного форматов, то ЛОГА не сможет им отказать. Более того, она обратится в Кабинет министров, чтобы их признали способными и предоставили прямое финансирование из государственного бюджета. Именно так произошло с Розвадовской ОТГ в Николаевском районе и Волицкой ОТГ в Мостисском районе.

С учетом этого председатель комиссии Владимир Саган решил поставить на голосование поддержку Перспективного плана по 3-м громадам - Дрогобычской, Трускавецкой и Меденицький, а Бориславскую, против которой есть оговорка в Сходнице и Подбуже, пока отложить. Именно за это решение и проголосовали депутаты.

Напомним, что проекта Перспективного плана, кроме Дрогобычского, нет еще у Сокальского района Львовской области.

comments powered by Disqus