STATUS QUO

Стало відомо, де у Львові відремонтують тротуари

На комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради депутати затвердили титульні списки розподілу коштів на ремонтні роботи та реконструкцію об'єктів на 2018 рік. Цього року у центрі Львова проведуть капітальний ремонт тротуарів та вулиць Котлярської, Братів Рогатинців, Просвіти, Рутковича. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Як повідомила голова комісії Вікторія Довжик, на засіданні розглянули і погодили титульні списки об’єктів капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК; перелік об’єктів, видатки на які будуть скеровані на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Галицького району та багато іншого.

"Зокрема, Галицька районна адміністрація затверджувала міжквартальні дороги, які вони будуть робити у 2018 році. Це ремонтні роботи на вулицях Котлярській, Братів Рогатинців, Просвіти, Рутковича та інші. З цікавих об’єктів – це фонтани, які ремонтуватимуть в центрі міста: фонтан "Кульбаба", фонтан "Водолій". У титульних списках управління культури передбачена закупівля  обладнання  для народних домів, закупівля книг для бібліотечних фондів. Тепер вони можуть оголошувати закупівлю або розподіляти ці кошти між школами і народними домами.  Зокрема, 1 млн грн - на капітальний ремонт народних домів і 378 тис грн - на закупівлю обладнання. На закупівлю книг для поповнення бібліотечних фондів - 760 тис грн., а на оргтехніку для бібліотек – 500 тис грн., на періодичні видання – ще 100 тис грн".

За її словами, також на комісії розглянули звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо затвердження титульних списків ремонтів, які будуть проводитись у будинках ОСББ і ЖБК.

"На реставрацію пам’яток історії і культури - 1 млн грн., на ліфти ОСББ і ЖБК – 2 млн грн. і на капітальний ремонт – 4 млн грн. Це ті кошти, за які департамент буде виконувати роботи в будинках ОСББ і ЖБК. Крім цього, управління освіти  представило програму для підтримки обдарованої молоді, на неї заплановано  – 800 тис грн.".


На комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского горсовета депутаты утвердили титульные списки распределения средств на ремонтные работы и реконструкцию объектов на 2018 год. В этом году в центре Львова проведут капитальный ремонт тротуаров и улиц Котлярский, Братьев Рогатинцев, Просвещения, Рутковича.Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Как сообщила председатель комиссии Виктория Довжик, на заседании рассмотрели и согласовали титульные списки объектов капитального ремонта жилищного фонда ОСМД и ЖСК; перечень объектов, расходы на которые будут направлены на содержание и развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры Галицкого района и многое другое.

"В частности, Галицкая районная администрация утверждала межквартальные дороги, которые они будут делать в 2018 году. Это ремонтные работы на улицах Котлярской, Братьев Рогатинцев, Просвещения, Рутковича и другие. Из интересных объектов - это фонтаны, которые будут ремонтировать в центре города: фонтан "Одуванчик", фонтан "Водолей". В титульных списках управления культуры предусмотрена закупка оборудования для народных домов, книг для библиотечных фондов. В частности, 1 млн грн. - на капитальный ремонт народных домов и 378 тыс грн. - на закупку оборудования. На закупку книг для пополнения библиотечных фондов - 760 тыс. грн., на оргтехнику для библиотек - 500 тыс. грн., на периодические издания - еще 100 тыс грн.".

По ее словам, также на комиссии рассмотрели обращение департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры по утверждению титульных списков ремонтов, которые будут проводиться в домах ОСМД и ЖСК.

"На реставрацию памятников истории и культуры - 1 млн грн., на лифты ОСМД и ЖСК - 2 млн грн. И на капитальный ремонт - 4 млн грн. Это те средства, за которые департамент будет выполнять работы в домах ОСМД и ЖСК. Кроме этого, управление образования представило программу для поддержки одаренной молодежи, на нее запланировано - 800 тыс грн.".

comments powered by Disqus