STATUS QUO

У Дрогобичі оприлюднили фінанси комунальних підприємств

На інтернет-порталі Дрогобицької міської ради впроваджено новий електронний сервіс "Аналітика фінансових показників комунальних підприємств міста", який дозволяє не просто ознайомитись з станом фінансових справ того чи іншого комунального підприємства, а в доступно-зрозумілій візуалізації проаналізувати його. Про це повідомляє "Львівська газета", 

Фінансові звіти викладаються у графіках, на яких чітко відображено зростання чи спадання показників даних. Також сервіс надає можливість порівняти показники декількох підприємств одразу.

Впровадити такий сервіс у Дрогобичі вдалось завдяки напрацюванням відділу ІТ та аналізу ДМР спільно з Центром політичних студій та аналітики "Ейдос" (аналітично-ресурсна організація, яка займається боротьбою з корупцією, бюджетною політикою, забезпеченням прозорості органів влади).

Сервіс дозволяє пересічному громадянину побачити та зрозуміти всю фінансову діяльність підприємств за декілька років — з 2015 по 2017 роки. Він містить фінансові показники діяльності всіх комунальних підприємств міста:

 • КП “Комбінат міського господарства”
 • КП “Дрогобичводоканал”
 • КП “ЖЕО”
 • КП “Управління капітального будівництва”
 • КП “Дрогобичтеплоенерго”
 • КП “Дрогобицький ринок”
 • КП “Туристично-інформаційний центр м. Дрогобича”
 • КУ “Інститут міста Дрогобич”
 • КП “Муніципальна Варта”
 • КП “Дрогобицька лазня”
 • КП “Кредо”
 • ДКП “Екран”

На интернет-портале Дрогобычского городского совета введен новый электронный сервис "Аналитика финансовых показателей коммунальных предприятий города", который позволяет не просто ознакомиться с состоянием финансовых дел того или иного коммунального предприятия, а в доступно-понятной визуализации проанализировать его. Об этом сообщает "Львовская газета", 

Финансовые отчеты излагаются в графиках, на которых четко отражено рост или падение показателей данных. Также сервис предоставляет возможность сравнить показатели нескольких предприятий сразу.

Внедрить такой сервис в Дрогобыче удалось благодаря наработкам отдела ИТ и анализа Дрогобычского горсовета совместно с Центром политических студий и аналитики "Эйдос" (аналитически-ресурсная организация, которая занимается борьбой с коррупцией, бюджетной политикой, обеспечением прозрачности органов власти).

Сервис позволяет рядовому гражданину увидеть и понять всю финансовую деятельность предприятий за несколько лет - с 2015 по 2017 годы. Он содержит финансовые показатели деятельности всех коммунальных предприятий города

 • КП "Комбинат городского хозяйства"
 • КП "Дрогобычводоканал"
 • КП "ЖЭО"
 • КП "Управление капитального строительства"
 • КП "Дрогобsчтеплоэнерго"
 • КП "Дрогобычский рынок"
 • КП "Туристический информационный центр г. Дрогобыча"
 • КУ "Институт города Дрогобыч"
 • КП "Муниципальная Варта"
 • КП "Дрогобычский баня"
 • КП "Кредо"
 • ГКП "Экран"
comments powered by Disqus