STATUS QUO

Учасники АТО у Львові отримали від мерії квартири

Львівська мерія надала учасникам АТО 16 квартир на вул. Б. Хмельницького. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення "Про надання квартир черговикам міської ради". Зокрема, квартири закріплено за 16 учасниками АТО. Ще 2 квартири надано сім’ям, яких відселили. Мова йде про квартири в будинку на вул. Б. Хмельницького.

За словами начальника управління житлового господарства Владислава Іванова, квартири надані особам з інвалідністю ІІІ групи, учасникам АТО, у складі яких є 5 і 7 дітей. Є 16 квартир для учасників АТО і 2 квартири для відселення з аварійних будинків.

Відтак:

 • одна квартира (площа 41,7 кв. м) надана сім’ї загиблого ветерана війни — учасника АТО
 • одна квартира (площа 47,0 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 44,7 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 42,1 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 46,0 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 67,6 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 77,8 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 41,6 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (безтерміново) АТО
 • одна квартира (площа 83,2 кв. м) надана сім’ї, яка виховує 5 і більше неповнолітніх дітей, а також особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартира (площа 80,1 кв. м) надана учаснику антитерористичної операції, черговику Львівської міської ради у списку для позачергового надання житла (сім'я, яка виховує 5 і більше неповнолітніх дітей)
 • одна квартира (площа 79,8 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартина (площа 41,9 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартира (площа 41,5 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартира (площа 41,9 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартира (площа 41,9 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО)
 • одна квартира (площа 41,9 кв. м) надана особі з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (АТО).

Ще дві квартири надано мешканцям, яких відселили, з метою відновлення комплексу Собору Покрови Пресвятої Богородиці (у минулому костел св. Миколая) на вул. М. Грушевського, 2.

Як повідомили у Львівському центрі надання допомоги учасникам бойових дій, за результатами обговорення робочою групою були погоджені такі категорії осіб, яким пропонується виділити житло у будинку на вул. Б. Хмельницького:

 • Члени сімей військовослужбовців — учасників антитерористичної операції, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, і які мають статус члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;
 • Учасники антитерористичної операції, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час участі в антитерористичній операції та є особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та отримали безтермінове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, у порядку передбаченому ч.2.п.10. постановою Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 "Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни";
 • Учасники антитерористичної операції, які разом проживають та виховують п’ятьох і більше дітей (рідні/усиновлені). До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
 • Учасники антитерористичної операції, які дістали тяжкі поранення, контузію або каліцтво під час захисту Батьківщини та є особами з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (термінове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).

Львовская мерия предоставила участникам АТО 16 квартир на ул. Б. Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня на заседании исполнительного комитета принято решение "О предоставлении квартир очередникам городского совета". В частности, квартиры закреплены за 16 участниками АТО. Еще 2 квартиры предоставлены семьям, которых отселили. Речь идет о квартирах в доме на ул. Б. Хмельницкого.

По словам начальника управления жилищного хозяйства Владислава Иванова, квартиры предоставлены лицам с инвалидностью III группы, участникам АТО, в составе которых есть 5 и 7 детей. Есть 16 квартир для участников АТО и 2 квартиры для отселения из аварийных домов.

Следовательно:

 • одна квартира (площадь 41,7 кв. м) предоставлена ​​семье погибшего ветерана войны - участника АТО
 • одна квартира (площадь 47,0 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 44,7 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 42,1 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 46,0 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 67,6 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 77,8 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 41,6 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (бессрочно) АТО
 • одна квартира (площадь 83,2 кв. м) предоставлена ​​семье, воспитывающей 5 и более несовершеннолетних детей, а также лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартира (площадь 80,1 кв. м) предоставлена ​​участнику антитеррористической операции, очереднику Львовского городского совета в списке для внеочередного предоставления жилья (семья, воспитывающая 5 и более несовершеннолетних детей)
 • одна квартира (площадь 79,8 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартина (площадь 41,9 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартира (площадь 41,5 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартира (площадь 41,9 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартира (площадь 41,9 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО)
 • одна квартира (площадь 41,9 кв. м) предоставлена ​​лицу с инвалидностью вследствие войны 3 группы (АТО).

Еще две квартиры предоставлено жителям, которых отселили, с целью восстановления комплекса Собора Покрова Пресвятой Богородицы (в прошлом костел св. Николая) на ул. М. Грушевского, 2.

Как сообщили во Львовском центре оказания помощи участникам боевых действий, по результатам обсуждения рабочей группой были согласованы следующие категории лиц, которым предлагается выделить жилье в доме на ул. Б. Хмельницкого:

 • Члены семей военнослужащих - участников антитеррористической операции, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы, и которые имеют статус члена семьи военнослужащего, погибшего (умер) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
 • Участники антитеррористической операции, получившие ранения, контузии, увечья во время участия в антитеррористической операции, являющиеся лицами с инвалидностью вследствие войны 3 группы и получившие бессрочное удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны, в порядке, предусмотренном ч.2.п.10. постановлением Кабинета Министров от 12.05.1994 № 302 "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны";
 • Участники антитеррористической операции, которые вместе проживают и воспитывают пятерых и более детей (родные/усыновленные). В состав многодетной семьи включаются также дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, - до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;
 • Участники антитеррористической операции, которые получили тяжелые ранения, контузию или увечье при защите Родины и являются лицами с инвалидностью вследствие войны 3 группы (срочное удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны).
comments powered by Disqus