STATUS QUO

У Львові демонтували два літніх майданчики

КП "Адміністративно-технічне управління" спільно з представниками Галицької районної адміністрації та ЛКП "Муніципальна варта" частково демонтували два незаконно встановлені літні майданчики за адресами: вул. Бр. Рогатинців, 49 та вул. Сербська, 5. Про це повідомляє КП "Адміністративно-технічне управління" на своїй сторінці у Facebook

КП “Адміністративно-технічне управління“ здійснює примусовий демонтаж відкритого літнього майданчика за попереднім погодженням постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища та відповідно до ухвали Львівської міської ради № 1024 від 15.09.2016р. "Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 р. № 2452 "Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності".

Власникам нагадують, що вони можуть повернути свої конструкції, оплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання.

Демонтажу підлягають:

  • самовільно встановлені відкриті літні майданчики;
  • відкриті літні майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився;
  • відкриті літні майданчики, паспорт на встановлення яких скасовано.


КП "Административно-техническое управление" совместно с представителями Галицкой районной администрации и ЛКП "Муниципальная стража" частично демонтировали два незаконно установленные летние площадки по адресам: ул. Бр. Рогатинцев, 49 и ул. Сербская, 5. Об этом сообщает КП "Административно-техническое управление" на своей странице в Facebook

КП "Административно-техническое управление" осуществляет принудительный демонтаж открытого летней площадки по предварительному согласованию постоянной комиссией архитектуры, градостроительства и охраны исторической среды и в соответствии с постановлением Львовского городского совета № 1024 от 15.09.2016р. "О внесении изменений в постановление городского совета от 05.03.2009 г.. № 2452" Об утверждении Порядка получения разрешений на установку открытых летних площадок в г.. Львове возле объектов ресторанного хозяйства для осуществления предпринимательской деятельности ".

Владельцам напоминают, что они могут вернуть свои конструкции, оплатив расходы на демонтаж, перевозку, разгрузку и хранение.

Демонтажу подлежат:

  • самовольно установленные открытые летние площадки;
  • открытые летние площадки, срок действия паспортов на размещение или срок действия договоров на аренду конструктивных элементов благоустройства которых истек;
  • открытые летние площадки, паспорт на установку которых отменено.

comments powered by Disqus