STATUS QUO

Зоомузей ЛНУ ім. Івана Франка пропонує подивитись на чудо-тварину

Зоологічний музей ЛНУ ім. Івана Франка представив чудо-тварину, котра зуміла в собі поєднати трошки від скорпіонів, трошки – від богомолів, дещо – від крабів, а решта – від павуків.

Африканський печерний павук (Damon diadema) – представник ряду батогових павуків (Amblypygi) класу павукоподібні. Це один з найцікавіших видів африканських павуків з дивовижною будовою та поведінкою.

Ці павуки своїм зовнішнім виглядом нагадують, скоріше, щось середнє між павуком і скорпіоном. Їхнє тіло широке і приплюснуте. Розмір такого павука може сильно відрізнятись залежно від віку і статі (самці більші), і, зазвичай, становить 2,8 см. Павук має 4 пари лап (як і належить павукові), проте, перша пара не бере участі у ходьбі – вони нагадують, скоріше, вусики комах і виконують роль тактильних органів. Ці лапи у павука тонкі, делікатні і можуть бути дуже довгими ( звідси тварина і отримала свою іншу назву – "безхвостий батоговий скорпіон"). Розмах ніг печерного павука може сягати до 20 см, і пересуваються вони боком, як краби! Педипальпи цієї тварини нагадують клешні скорпіонів чи передні лапи богомолів. Ці педипальпи мають шипи і слугують для захоплення здобичі та боротьби з іншими печерними павуками.

У дикій природі печерний павук трапляється уздовж східного узбережжя Африки, зокрема в Танзанії. Вони живуть у печерах (як правило, біля входу в печеру) у вузьких вертикальних щілинах і заглибленнях деревних стовбурів.

Це одні з найбільш соціальних, покірних павукоподібних на планеті. Хто не боїться - приходьте дивитися на павука в Музей!

За матеріалом Софії Питель.


Зоологический музей ЛНУ им. Ивана Франко представил чудо-животное, которое сумело в себе совместить немножко от скорпионов, немножко - от богомолов, что-то - от крабов, а остальные - от пауков.

Африканский пещерный паук (Damon diadema) - представитель ряда Батогов пауков (Amblypygi) класса паукообразные. Это один из самых интересных видов африканских пауков с удивительной строением и поведением.

Эти пауки своим внешним видом напоминают, скорее, нечто среднее между пауком и скорпионом. Их тело широкое и уплощенное. Размер такого паука может сильно отличаться в зависимости от возраста и пола (самцы крупнее), и, как правило, составляет 2,8 см. Паук имеет 4 пары лап (как и положено паучьим), однако, первая пара не участвует в ходьбе - она напоминает скорее усики насекомых и выполняет роль тактильных органов. Эти лапы у паука тонкие, деликатные и могут быть очень длинными (отсюда животное и получила свое другое название - "бесхвостой батогов скорпион"). Размах ног пещерного паука может достигать до 20 см, и передвигаются они боком, как крабы! Педипальпы этого животного напоминают клешни скорпионов или передние лапы богомолов.

В дикой природе пещерный паук встречается вдоль восточного побережья Африки, в частности в Танзании. Они живут в пещерах (как правило, у входа в пещеру) в узких вертикальных щелях и углублениях древесных стволов.

Это одни из самых социальных, покорных паукообразных на планете. Кто не боится - приходите смотреть на паука в Музей!

По материалу Софии Пытель.

comments powered by Disqus