STATUS QUO

У Личаківському районі з'явиться новий мікрорайон

На території в районі вулиці Тракт Глинянський у Личаківському районі побудують житловий мікрорайон. Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради.

Із 01 березня 2018 року по 26 березня 2018 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення  детального плану території в районі вул. Тракт Глинянський у м. Львові.

ДПТ охоплює територію площею 20,18 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, у тому числі 1-ша черга 3-7 років. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ФОП Столяров Ю. М. Даним детальним планом передбачається будівництво нової забудови і формування повноцінних внутрішніх просторів з відповідним благоустроєм, озелененням та необхідними для існування житла супутніми об'єктами, зокрема школами та дитсадками.

14 березня 2018 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 18.00.


На территории в районе улицы Тракт Глинянский в Лычаковском районе построят жилой микрорайон. Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета.

С 1 марта 2018-го по 26 марта 2018 года продлится общественное слушание по учету общественных интересов при разработке детального плана территории в районе ул. Тракт Глинянский в г. Львове.

ДПТ охватывает территорию площадью 20,18 га. Расчетный срок реализации ДПТ - 10 лет, в том числе 1-я очередь 3-7 лет. Заказчиком данной градостроительной документации является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком - ООО Столяров Ю. Н.

Данным детальным планом предусматривается строительство новой застройки и формирование полноценных внутренних пространств с соответствующим благоустройством, озеленением и необходимыми для существования жилья сопутствующими объектами, в частности школами и детсадами.

14 марта 2018 года состоится встреча с главным архитектором проекта. Место проведения: Большой сессионный зал Львовского городского совета (г.. Львов, пл. Рынок, 1). Начало в 18.00.

comments powered by Disqus