STATUS QUO

Депутати Львівської міськради завтра вирішать долю стоматологів

Сьогодні, 13 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради на позачерговому засіданні вирішив передати на розгляд сесії міськради питаня щодо перерозподілу коштів у сфері охорони здоров'я на заробітну плату стоматологам. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Виконавчий комітет розглянув та прийняв рішення "Про схвалення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік". Як сказав під час доповіді директор департаменту фінансової політики міськради Олег Іщук, зміни до бюджету розглядались, враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів. Пропонувалося, по-перше, збільшити доходи від інвестиційних внесків на 50 млн грн. і ці гроші направити на субвенцію обласному бюджету за вивіз ТПВ. По-друге – пропонується виділити 5 млн 982 тис. грн. на судовий збір на виконання постанови суду. Третє питання – пропозиція департаменту гуманітарної політики щодо перерозподілу коштів – забрати з медикаментів і харчування 6 млн 870 тис. грн. і направити їх для забезпечення заробітної плати працівників трьох стоматологічних поліклінік.

"Пропозиція по забранню коштів з медикаментів – я би хотів, щоб по цьому питанню сесія приймала рішення, а не виконавчий комітет. Тому я пропоную, щоб ми це питання залишили на розгляд сесії", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак виконком ухвалив усі пропоновані зміни до міського бюджету, крім перерозподілу у сфері охорони здоров’я.


Сегодня, 13 сентября, исполнительный комитет Львовского городского совета на внеочередном заседании решил передать на рассмотрение сессии горсовета вопросов перераспределения средств в сфере здравоохранения на зарплату стоматологам. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Исполнительный комитет рассмотрел и принял решение "Об одобрении изменений в городской бюджет Львова на 2017 год". Как сказал во время доклада директор департамента финансовой политики горсовета Олег Ищук, изменения в бюджет рассматривались, учитывая предложения главных распорядителей средств. Предлагалось, во-первых, увеличить доходы от инвестиционных взносов на 50 млн грн. и эти деньги направить на субвенцию областному бюджету за вывоз ТБО. Во-вторых - предлагается выделить 5 млн 982 тыс. грн. на судебный сбор на выполнение постановления суда. Третий вопрос - предложение департамента гуманитарной политики по перераспределению средств - забрать из медикаментов и питания 6 млн 870 тыс. грн.. и направить их для обеспечения заработной платы работников трех стоматологических поликлиник.

"Предложение забрать средства из медикаментов - я бы хотел, чтобы по этому вопросу сессия принимала решение, а не исполнительный комитет. Поэтому я предлагаю, чтобы мы этот вопрос оставили на рассмотрение сессии", - сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Поэтому исполком принял все предлагаемые изменения в городской бюджет, кроме перераспределения в сфере здравоохранения.

comments powered by Disqus