STATUS QUO

У "Львівелектротрансі" планують додатково заробляти

У "Львівелектротрансі" планують зробити ребрендінг, поліпшити умови праці та навчитися додатково заробляти. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Минулого тижня відбулась зустріч в рамках проекту HR-Help, організованого Львівським клубом менеджерів з персоналу "HR-Кав’ярня". Під час зустрічі спеціалісти з управління персоналом спільно з представниками Львівського обласного центру зайнятості, представниками компаній-перевізників, активними громадянами та з представниками ЛКП "Львівелектротранс" працювали над вирішенням питання "Як привабити, залучити та втримати працівників?"

За даними підприємства, зараз не вистачає понад 200 працівників (водії трамваїв та тролейбусів, слюсарів). Основна причина – тривалий процес набору групи (навчання розпочинається при наявності групи від 10 осіб) і саме навчання (близько 6 місяців), яке здійснюється Службою зайнятості. В результаті дискусії сформувались наступні напрямки роботи, які допоможуть не лише залучити до роботи в ЛКП "Львівелектротранс" нових працівників, а й суттєво покращити імідж підприємства на ринку та втримати існуючий персонал:

  • Ребрендинг та реорганізація підприємства (підвищення престижу професії водія: промоційні відео, робота над брендом роботодавця та покращенням іміджу компанії на ринку).
  • Перегляд та покращення умов праці (оновлення матеріальної бази та рухомого складу, розробка та впровадження компенсаційних пакетів для працівників, внутрішніх рейтингів, можливість гнучкого графіку роботи та ін.)
  • Альтернативні методи пошуку персоналу (періодичне проведення дня відкритих дверей, набір працівників серед мешканців навколишніх сіл, постійний ярмарок вакансій у центрі зайнятості, співпраця з пенетенціарною службою, брендований трамвай з інформацією про вакансії і т.д.)
  • Профорієнтація та навчання, в т.ч. реформування процесу навчання
  • Комерційна діяльність підприємства, яка приноситиме додатковий дохід.

В "Львовэлектротрансе" планируют сделать ребрендинг, улучшить условия труда и научиться дополнительно зарабатывать. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На прошлой неделе состоялась встреча в рамках проекта HR-Help, организованного Львовским клубом менеджеров по персоналу "HR-Кафе". Во время встречи специалисты по управлению персоналом совместно с представителями Львовского областного центра занятости, представителями компаний-перевозчиков, активными гражданами и представителями ЛКП "Львовэлектротранс" работали над решением вопроса "Как привлечь, привлечь и удержать сотрудников?"

По данным предприятия, сейчас не хватает более 200 работников (водители трамваев и троллейбусов, слесарей). Основная причина - длительный процесс набора группы (обучение начинается при наличии группы от 10 человек) и само обучение (около 6 месяцев), которое осуществляется Службой занятости. В результате дискуссии сформировались следующие направления работы, которые помогут не только привлечь к работе в ЛКП "Львовэлектротранс" новых сотрудников, но и существенно улучшить имидж предприятия на рынке и удержать существующий персонал:

  • Ребрендинг и реорганизация предприятия (повышение престижа профессии водителя: промо видео, работа над брендом работодателя и улучшением имиджа компании на рынке)
  • Пересмотр и улучшения условий труда (обновление материальной базы и подвижного состава, разработка и внедрение компенсационных пакетов для работников, внутренних рейтингов, возможность гибкого графика работы и др.)
  • Альтернативные методы поиска персонала (периодическое проведение дня открытых дверей, набор работников среди жителей окрестных сел, постоянный ярмарка вакансий в центре занятости, сотрудничество с пенетенциарною службой, брендированный трамвай с информацией о вакансиях и т.д.)
  • Профориентация и обучение, в т.ч. реформирование процесса обучения
  • Коммерческая деятельность предприятия, которая будет приносить дополнительный доход.
comments powered by Disqus