STATUS QUO

Перинатальний центр опинився у центрі скандалу

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби під час ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 3,2 млн грн., зокрема під час реконструкції обласного клінічного перинатального центру. Про це повідомляє прес-служба Західного офісу Держаудитслужби.

Ревізією охоплено період діяльності управління з 01.05.2016 по 30.09.2017. Фінансові порушення допущено через неналежний контроль працівників управління за вартістю та обсягом ремонтно-будівельних робіт, виконаних підрядними організаціями на різних об’єктах.

Зокрема, державні аудитори провели контрольні обміри виконаних робіт у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, реконструкція якого наразі проводиться, і виявили завищення обсягів робіт на суму 1,6 млн грн. Подальший аналіз засвідчив, що підрядна організація включила до актів виконаних робіт, а управління оплатило окремі роботи (земляні, залізобетонні, демонтаж), які не лише не були передбачені проектно-кошторисною документацією, а й не мали документального підтвердження їх фактичного виконання.

Крім цього, виявлено, що у грудні 2015 року між управлінням та приватним підприємством укладено договори відповідального зберігання майна вартістю 12,6 млн грн., що належало згаданому перинатальному центру. Під час ревізії аудитори встановили відсутність частини обладнання (електрощитових) на суму 792 тис. грн.

Також фінансових порушень, що призвели до втрат понад 773 тис. грн., виявлено на чотирьох інших об’єктах, де управління фінансувало будівельно-ремонтні роботи. Зокрема, контрольними обмірами акушерського корпусу в м. Миколаєві Львівської області, будівництво якого проводиться, установлено, що підрядна організація включила до актів виконаних робіт фактично невиконані будівельно-монтажні роботи (установлення багетів, укладання плитки, роботи з ізоляції трубопроводів тощо). Через це вартість будівництва акушерського корпусу завищено майже на 722 тис. грн.

Керівнику управління надіслано вимоги щодо усунення виявлених порушень. Матеріали ревізії передано слідчому відділу Галицького відділу поліції ГУ НП України у Львівській області.


Специалисты Западного офиса Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Управления капитального строительства Львовской областной государственной администрации обнаружили финансовые нарушения, которые привели к потерям на сумму 3,2  млн грн., в том числе при реконструкции областного клинического перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба Западного офиса Госаудитслужбы.

Ревизией охвачен период деятельности управления по 01.05.2016 по 30.09.2017. Финансовые нарушения допущены из-за ненадлежащего контроля работников управления в отношении стоимости и объема строительных работ, выполненных подрядными организациями на различных объектах.

В частности, государственные аудиторы провели контрольные обмеры выполненных работ во Львовском областном клиническом перинатальном центре, реконструкция которого сейчас проводится, и обнаружили завышение объемов работ на сумму 1,6 млн грн. Дальнейший анализ показал, что подрядная организация включила в акты выполненных работ, а управление оплатило отдельные работы (земляные, железобетонные, демонтаж), которые не только не были предусмотрены проектно-сметной документацией, но и не имели документального подтверждения фактического исполнения.

Кроме этого, выявлено, что в декабре 2015 года между управлением и частным предприятием заключен договор ответственного хранения имущества стоимостью 12,6 млн грн., принадлежавшего упомянутому перинатальном центра. Во время ревизии аудиторы установили отсутствие части оборудования (электрощитовых) на сумму 792 тыс. грн.

Также нарушений, которые привели к потерям более 773 тыс. грн., обнаружены на четырех других объектах, где управление финансировало строительно-ремонтные работы. В частности, контрольными обмерами акушерского корпуса в г. Николаеве Львовской области, строительство которого проводится, установлено, что подрядная организация включила в акты выполненных работ фактически невыполненные строительно-монтажные работы (установление багетов, укладка плитки, работы по изоляции трубопроводов и т.д.). Из-за этого стоимость акушерского корпуса завышена почти на 722 тыс. грн.

Руководителю управления направлено требования по устранению выявленных нарушений. Материалы ревизии переданы следственному отделу Галицкого отдела полиции ГУ НП Украины во Львовской области.

 

 

comments powered by Disqus