STATUS QUO

У Львові 95% ліфтів потребують ремонту

У Львові виділено 40 млн гривень для механічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації 57 ліфтів.

"Станом на сьогодні з бюджету виділено 40 млн гривень згідно з Програмою по модернізації ліфтів. Це буде технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна, диспетчеризація ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я на 2017-2023 роки. Тобто ми виділяємо 40 млн гривень і плануємо зробити 57 ліфтів. Станом на сьогодні ми готуємо титульні списки для затвердження на депутатських комісіях, після чого почнемо виготовляти проектно-кошторисну документацію, проходити експертизу, проводити тендер і розпочинати роботи. У 2017 році було відремонтовано 12 ліфтів, ремонт проводило ЛКП "Львівсвітло" на суму 5,4 млн гривень. Окрім цього, було виділено кошти на ремонт 10 ліфтів на суму 3,5 млн гривень. У цю Програму включено 29 ліфтів закладів охорони здоров’я загалом і 2269 ліфтів, які є у комунальній власності та будинках ОСББ. На будинки ОСББ кошти виділяються на департамент житлового-господарства та інфраструктури, цьогоріч також плануємо освоювати ці кошти", - зазначив начальник управління житлового господарства Владислав Іванов.

За інформацією мерії, станом на сьогодні з 2298 ліфтів налічується 2189 ліфтів (95 %), які відпрацювали 25-річний ресурс, і з кожним роком їх кількість зростає приблизно на 70 ліфтів. Фактично до 2020 року 99 % ліфтів відпрацюють 25 і більше років. Через недостатність коштів, необхідних для експлуатації та нормативного проведення ремонтно-відновлювальних робіт у ліфтовому господарстві, за останні 10 років спостерігається інтенсивне старіння ліфтів і, як наслідок, систематичне їх зупинення з технічних причин, а потреба у коштах на ремонт щорічно зростає.


Во Львове выделено 40 млн гривен для механической модернизации, ремонта, замены и диспетчеризации 57 лифтов.

"По состоянию на сегодня из бюджета выделено 40 млн гривен согласно Программе по модернизации лифтов. Это будет техническая экспертиза, модернизация, ремонт, замена, диспетчеризация лифтов в жилых домах и учреждениях здравоохранения на 2017-2023 годы. То есть мы выделяем 40 млн гривен и планируем сделать 57 лифтов. на сегодня мы готовим титульные списки для утверждения на депутатских комиссиях, после чего начнем изготавливать проектно-сметную документацию, проходить экспертизу, проводить тендер и начинать работы. В 2017 году было видремонт вано 12 лифтов, ремонт проводило ЛКП "Львовсвет" на сумму 5400000 гривен. Кроме этого, были выделены средства на ремонт 10 лифтов на сумму 3500000 гривен. В эту программу включены 29 лифтов учреждений здравоохранения в целом и 2269 лифтов, в коммунальной собственности и домах ОСМД. на дома ОСМД средства выделяются на департамент жилищно-хозяйства и инфраструктуры, в этом году также планируем осваивать эти средства ", - отметил начальник управления жилищного хозяйства Владислав Иванов.

По информации мэрии, на сегодня из 2298 лифтов насчитывается 2189 лифтов (95%), которые отработали 25-летний ресурс, и с каждым годом их количество растет примерно на 70 лифтов. Фактически до 2020 года 99% лифтов отработают 25 и более лет. Из-за недостаточности средств, необходимых для эксплуатации и нормативного проведения ремонтно-восстановительных работ в лифтовом хозяйстве, за последние 10 лет наблюдается интенсивное старение лифтов и, как следствие, систематическое их остановки по техническим причинам, а потребность в средствах на ремонт ежегодно растет.

comments powered by Disqus