STATUS QUO

Садовий прокоментував ситуацію зі скандальним паркінгом

Вчора у Львівській міській раді відбулось громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Січових Стрільців, вул. Університетської, вул. Листопадового Чину, зокрема - зустріч з головним архітектором проекту. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що з університетською спільнотою місто дебатує вже 2 роки щодо будівництва підземного паркінгу.

"З точки зору розташування – це ідеальне місце, бо будувати паркінг на відкритій площі легше, ніж щось придумувати інше. Ми дебатуємо з університетською спільнотою вже більше 2 років щодо будівництва паркінгу. Ми вийшли вже на перше громадське обговорення. Вчора послухали різні сторони. Пан Чаплінський отримав нові завдання і далі буде продовжувати цю роботу у тісній співпраці з університетською спільнотою. Без підтримки університету цього робити не можна. Ліворуч та праворуч університету машини вже паркують в три ряди. Як це унеможливити? Де інше місце, щоб збудувати паркінг в цьому ареалі? Архітектор міста має свою чітку позицію. Я вважаю, що вона має право на життя", - розповів Садовий

З 23 січня до 19 лютого 2018 року тривають громадські обговорення, на які можна подавати свої пропозиції та зауваження.

Нагадаємо, університетська спільнота виступає проти будівництва паркінгу.


Вчера во Львовском городском совете состоялось общественное слушание по учету общественных интересов при разработке детального плана территории в районе ул. Сечевых Стрельцов, ул. Университетской, ул. Ноябрьского Чина, в частности - встреча с главным архитектором проекта. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что с университетским сообществом город дебатирует уже 2 года по строительству подземного паркинга.

"С точки зрения расположения - это идеальное место, потому что строить паркинг на открытой площади легче, чем что-то придумывать другое. Мы дебатируем с университетским сообществом уже более 2 лет по строительству паркинга. Мы вышли уже на первое общественное обсуждение. Вчера послушали разные стороны. Господин Чаплинский получил новые задачи и дальше будет продолжать эту работу в тесном сотрудничестве с университетской сообществом. Без поддержки университета этого делать нельзя. Слева и справа от университета машины уже паркуют в три ряда. Как это предотвратить? Где место, чтобы построить паркинг в этом ареале? Архитектор города имеет свою четкую позицию. Я считаю, что она имеет право на жизнь", - рассказал Садовый.

С 23 января по 19 февраля продолжаются общественные обсуждения, на которые можно подавать свои предложения и замечания.

Напомним, университетское сообщество выступает против строительства паркинга.

comments powered by Disqus