STATUS QUO

Мерія просить силовиків втрутитися у ситуацію на ринку

Міський голова Львова Андрій Садовий вчора зустрівся з працівниками ринку "Привокзальний" та домовився про наступну зустріч наприкінці тижня. Також мер доручив скерувати листи у правоохоронні органи щодо ситуації, яка склалась на ринку.

"Там складна ситуація, бо є керівництво ринку, яке має постійні претензії до продавців, які там працюють. Вони час до часу між собою з’ясовують стосунки і тоді приходять до міста і просить втрутитись у цей процес. Тому зустрічей було вже багато. Безперечно, будемо вимагати від керівництва ринку припинити цей безлад, який там є, і максимально враховувати інтереси простих продавців, які там працюють, і інтереси львів’ян. Частина ринку приватизована, а частина – у власності громади міста Львова. Ідеально було б знайти якісну форму управління, щоб наше майно якісно використовували. Є робоча група, працюємо разом з депутатами. Вчора я переговорив з людьми, домовились, що наприкінці тижня будемо мати ще одну робочу зустріч. Ринок в частині є комунальний, в частині – приватний. Будемо вимагати від приватника дотримуватись закону, а по нашій частині – будемо шукати якісний варіант управління. Там непроста ситуація, часто є побиття. Мене це бентежить, бо правоохоронні органи чомусь не можуть знайти людей, які вчиняють безчинства. Я дав доручення підготувати відповідні листи керівництву поліції, СБУ, прокуратурі, на рівні міністерств, щоб були покарані ті негідники, які нападають на людей", - розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.


Городской голова Львова Андрей Садовый вчера встретился с работниками рынка "Привокзальный" и договорился о следующей встрече в конце недели. Также мэр поручил направить письма в правоохранительные органы по поводу ситуации, сложившейся на рынке.

"Там сложная ситуация, потому что есть руководство рынка, которое имеет постоянные претензии к продавцам, которые там работают. Они время от времени между собой выясняют отношения и тогда приходят в город и просит вмешаться в этот процесс. Поэтому встреч было уже много. Бесспорно, будем требовать от руководства рынка прекратить этот беспорядок, который там есть, и максимально учитывать интересы простых продавцов, которые там работают, и интересы львовян. часть рынка приватизирована, а часть - в собственности общины города Львова. Идеально было бы найти качественную форму управления, чтобы наше имущество качественно использовали. Есть рабочая группа, работаем вместе с депутатами. Вчера я переговорил с людьми, договорились, что в конце недели будем иметь еще одну рабочую встречу. Рынок частично коммунальный, частично - частный. Будем требовать от частника соблюдать закон, а по нашей части - будем искать качественный вариант управления. Там непростая ситуация, часто бівают избиения. Меня это смущает, потому что правоохранительные органы почему-то не могут найти людей, которые совершают бесчинства. Я дал поручение подготовить соответствующие письма руководству полиции, СБУ, прокуратуре, на уровне министерств, чтобы были наказаны те негодяи, которые нападают на людей ", - рассказал Садовый.

comments powered by Disqus