STATUS QUO

Мер заявив про "велику корупцію" на ЛАЗі

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що на четвер готується ухвала сесії міської ради, яка має унеможливити крадіжку об’єктів, а також землі, на якій знаходиться ЛАЗ. Вчора на цю тему була зустріч з керівниками фракцій.

"Ми вчора мали зустріч з керівниками фракцій. Завдання – унеможливити крадіжку майна, яке знаходиться на території ЛАЗу, бо багато об’єктів мають декілька власників одночасно. Тут великі корупційні схеми ми вбачаємо. Мені шкода, що правоохоронні органи, силовики жодним чином на це не впливають. Так само, як не покарані ті, хто вкрали цей завод, так і не покарані ті люди, які зараз роблять різні маніпуляції з майном. Тому ми готуємо ухвалу на сесію міської ради, мета якої – унеможливити відчуження землі без згоди міської ради, взяти під контроль весь цей майновий комплекс в рамках чинного законодавства, щоб ця територія розвивалась відповідно до стратегії розвитку міста Львова. Депутати позитивно налаштовані, від них також є пропозиції, є пропозиції від наших департаментів, домовились вийти на сесію зі спільною ухвалою", - розповів Садовий.


Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что на четверг готовится постановление сессии городского совета, которое исключит кражу объектов, а также земли, на которой находится ЛАЗ. Вчера на эту тему была встреча с руководителями фракций.

"Мы вчера встречались с руководителями фракций. Задача - сделать невозможной кражу имущества, находящегося на территории ЛАЗа, так как много объектов имеют несколько владельцев одновременно. Здесь большие коррупционные схемы мы видим. Мне жаль, что правоохранительные органы, силовики никак на это не влияют. Так же, как наказаны те, кто украли завод, так и не наказаны те люди, которые сейчас делают различные манипуляции с имуществом. Поэтому мы готовим постановление на сессию городского совета, цель которой - сделать невозможным отчуждение земли без согласия городского совета, взять под контроль все это имущественный комплекс в рамках действующего законодательства, чтобы эта территория развивалась в соответствии со стратегией развития города. Депутаты положительно настроены, от них также есть предложения, есть предложения от наших департаментов, договорились выйти на сессию с общей постановлением", - отметил Садовый.

comments powered by Disqus