STATUS QUO

На Львівській залізниці були затримані майже 2 тисячі чоловік

У 2017 році на Львівській залізниці було затримано майже дві тисячі порушників правил безпеки, їх оштрафовано майже на 63 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці. 

Впродовж минулого року на території регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" стрільці служби воєнізованої охорони магістралі затримали за порушення правил безпечної поведінки на залізничних об’єктах 1947 осіб. До адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 "Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті" Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 1846 осіб, яких оштрафовано на загальну суму майже 63 тис. гривень. Із рештою порушників залізничні правоохоронці провели профілактичні бесіди та винесли останнє попередження.

За інформацією служби воєнізованої охорони регіональної філії "Львівська залізниця", впродовж 2016 року стрільці затримали 1886 порушників, 1768 із них сплатили штрафи на загальну суму 60,6 тис. грн.

Серед порушень правил безпеки у 2017-му, як і позаторік, левову частку становлять випадки ходіння по коліях у невстановлених місцях.

Зауважимо, що впродовж минулого року через власну необережність та легковажність на території Львівської залізниці травмувалося 84 сторонні особи, у тому числі 2 дитини, 47 зі загальної кількості випадків – зі смертельним наслідком.


В 2017 году на Львовской железной дороге задержали почти две тысячи нарушителей правил безопасности, их оштрафовали почти на 63 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги. 

В течение прошлого года на территории регионального филиала "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" стрелки службы военизированной охраны магистрали задержали за нарушение правил безопасного поведения на железнодорожных объектах 1947 человек. К административной ответственности по ч. 3 ст. 109 "Нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте" Кодекса Украины об административных правонарушениях привлечено 1846 лиц, оштрафованы на общую сумму почти 63 тыс. гривен. С остальными нарушителей железнодорожные правоохранители провели профилактические беседы и вынесли последнее предупреждение.

По информации службы военизированной охраны регионального филиала "Львовская железная дорога", в течение 2016 года стрелки задержали 1886 нарушителей, 1768 из них оплатили штрафы на общую сумму 60,6 тыс. грн.

Среди нарушений правил безопасности в 2017-м, как и в позапрошлом году, львиную долю составляют случаи хождения по путям в неустановленных местах.

Заметим, что в течение прошлого года из-за собственной неосторожности и легкомыслия на территории Львовской железной дороги травмировались 84 посторонних лица, в том числе 2 ребенка, 47 из общего количества случаев - со смертельным исходом.

comments powered by Disqus