STATUS QUO

Львівський завод оштрафували за затримання поставок для АТО

"Львівський державний завод "Лорта" оштрафований за несвоєчасне виготовлення та поставку Міноборони комплексу "Положення-2". Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Господарський суд м. Києва частково задовольнив позов військової прокуратури Західного регіону України та прийняв рішення про стягнення з державного підприємства "Львівський державний завод "Лорта" до Державного бюджету України 10,2 млн грн.

Зокрема, у серпні 2016 року між Міністерством оборони і вказаним заводом укладено договір щодо виготовлення і поставки оборонному відомству комплексу "Положення-2", який призначався для використання у зоні проведення антитерористичної операції.

У зв’язку з порушенням термінів виготовлення продукції виконавець повинен був повернути замовнику кошти, отримані раніше як попередню оплату за контрактом, а також сплатити штрафні санкції. Однак, зазначені зобов’язання завод у добровільному порядку не виконав.

Реагуючи на виявлені порушення та діючи в інтересах Міноборони, військова прокуратура заявила позов про стягнення зазначених коштів за прострочення виготовлення та поставки військової техніки. Суд погодився з доводами прокурора і зобов’язав підприємство повернути вказані кошти.


"Львовский государственный завод "Лорта" оштрафован за несвоевременное изготовление и поставку Минобороны комплекса "Положение-2". Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный завод "Лорта" в Государственный бюджет Украины 10,2 млн грн.

В частности, в августе 2016 года между Министерством обороны и указанным заводом заключен договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству комплекса "Положение-2", который предназначался для использования в зоне проведения антитеррористической операции.

В связи с нарушением сроков изготовления продукции исполнитель должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту, а также уплатить штрафные санкции. Однако указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военная прокуратура заявила иск о взыскании указанных средств за просрочку изготовления и поставки военной техники. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие вернуть указанные средства.

comments powered by Disqus