STATUS QUO

Де на Львівщині безпечно купатися

У Львівській області офіційно розпочався купальний сезон. Проте в облдержадміністрації застерігають – купатися можна не у всіх водоймах регіону.  

Загалом, на території Львівської області визначено 19 пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2015 № 301. Відповідно до зазначених Правил, суб’єкти господарювання, які надають послуги з організації відпочинку людей на водних об’єктах, мають забезпечити проведення водолазного обстеження підводної частини акваторії пляжу, створити відомчі рятувальні пости, які укомплектовані підготовленим персоналом та необхідним обладнанням й інвентарем, заключити угоди на обслуговування Державною аварійно-рятувальною службою. Крім того, на території пляжів встановлюються стенди, на яких має бути розміщено інформацію про глибину і площу водного об’єкта, нахил берегів і ширину мілководдя, температуру та якість води, рівень благоустрою пляжів.

Інші об’єкти масового відпочинку на водних об’єктах закінчують проведення необхідних заходів з облаштування пляжів. Також, однією з причин із затягуванням початку роботи тих чи інших об’єктів є відсутність відповідного температурного режиму води пляжу. Після виконання необхідних умов,  для відпочинку на воді будуть відкриті всі визначені водні об’єкти.

На сьогодні, для відпочинку відкриті пляжі на наступних водних об’єктах:

 • Дрогобицький район – озеро поблизу с. Модричі;
 • Жовківський район – озера поблизу населених пунктів Воля Гамулецька та Фійна-Майдан;
 • Золочівський район – міський став в парку “Здоров’я” у місті Золочів;
 • Миколаївський район – пляжі на озері поблизу з/д станції “Задорожнє”;
 • Перемишлянський район – міський став у місті Перемишляни та озера поблизу населених пунктів Стрілки та Коросно;
 • Пустомитівський район - озера поблизу міста Пустомити та населених пунктів Старе Село та Давидів;
 • Яворівський район – рекреаційна водойма Яворівського Національного природного парку.

Во Львовской области официально начался купальный сезон. Однако в облгосадминистрации предостерегают - купаться можно не во всех водоемах региона. 

В целом, на территории Львовской области определено 19 пляжей, которые соответствуют требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах Украины, утвержденных приказом Министерства внутренних дел Украины от 10.04.2015 № 301. В соответствии с указанными Правилами, субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по организации отдыха людей на водных объектах, должны обеспечить проведение водолазного обследования подводной части акватории пляжа, создать ведомственные спасательные посты, укомплектованные подготовленным персоналом и необходимым оборудованием и инвентарем, заключить договора на обслуживание Государственной аварийно-спасательной службой. Кроме того, на территории пляжей устанавливаются стенды, на которых должна быть размещена информация о глубине и площадь водного объекта, наклон берегов и ширину мелководье, температуру и качество воды, уровень благоустройства пляжей.

Другие объекты массового отдыха на водных объектах заканчивают проведение необходимых мероприятий по обустройству пляжей. Также, одной из причин с затягиванием начала работы тех или иных объектов является отсутствие соответствующего температурного режима воды пляжа. После выполнения необходимых условий, для отдыха на воде будут открыты все определенные водные объекты.

На сегодня, для отдыха открыты пляжи на следующих водных объектах:

 • Дрогобычский район - озеро возле с. Модричи;
 • Жовковский район - озера вблизи населенных пунктов Воля Гамулецька и Фийна-Майдан;
 • Золочевский район - городской пруд в парке "Здоровье" в городе Золочев;
 • Николаевский район - пляжи на озере вблизи ж / д станции "Задорожное";
 • Самборский район - городской пруд в городе Перемышляны и озера вблизи населенных пунктов Стрелки и Коросно;
 • Пустомытовский район - озера вблизи города Обухов и населенных пунктов Старое Село и Давида;
 • Яворовский район - рекреационная водоем Яворовского Национального природного парка.
comments powered by Disqus