STATUS QUO

Засуджений колишній працівник ПрАТ "Львівобленерго"

Покаранням і штрафом закінчився суд над колишнім працівником ПрАТ "Львівобленерго", який встановлював лічильники, що недораховували електроенергію. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ "Львівобленерго".

Нагадаємо, що ще у липні 2016 року спільними зусиллями співробітники Управління захисту економіки Національної поліції України у Львівській області та працівники служби захисту економічних інтересів ПрАТ "Львівобленерго" викрили зловживання колишнього працівника Товариства.

30-річний львів’янин, працюючи електромонтером з експлуатації електролічильників 4 групи ПрАТ "Львівобленерго", за вказану суму коштів встановлював на підприємствах та в помешканнях споживачів лічильники, що недораховували кількість спожитої електроенергії на 50-70 %. Завдяки тісній співпраці з правоохоронцями працівники служби економічної безпеки ПрАТ "Львівобленерго" спіймати зловмисника на черговій афері: підозрюваний зняв лічильник електроенергії за адресою споживача, аби втрутитися в його роботу та зменшити показники обліку і отримав частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 грн. Решту обумовленої суми - у розмірі 3000 грн., мав отримати після завершення обіцяних робіт і, таким чином, був викритий.

Прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації). Такі неправомірні дії караються штрафом, громадськими роботами, обмеженням волі на термін до двох років, або ж позбавленням волі на такий самий термін. 

У листопаді 2017 року відбулося відкрите засідання Личаківського районного суду м. Львова. Обвинувачений у залі суду повністю визнав свою вину. При виборі міри покарання суд прийняв до уваги, що чоловік у вчиненому щиро розкаявся та має на утриманні двох малолітніх дітей. Тому суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення ч.3 ст. 354 КК України, проте звільнив від кримінальної відповідальності (враховуючи обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання) та призначити покарання у вигляді штрафу в  максимальному розмірі  передбаченого в межах санкцій ч.3 ст.354 ККУ. Підсудний також зобов’язаний відшкодувати на користь держави усі фінансові витрати, здійснені на проведення судово-трасологічної та судово-дактилоскопічної експертиз.


Наказанием и штрафом закончился суд над бывшим работником ЗАО "Львовоблэнерго", который устанавливал счетчики, которые недосчитывали электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба АО "Львовоблэнерго".

Напомним, что еще в июле 2016 года совместными усилиями сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции Украины во Львовской области и работники службы защиты экономических интересов ЧАО "Львовоблэнерго" разоблачили злоупотребления бывшего сотрудника Общества.

30-летний львовянин, работая электромонтером по эксплуатации электросчетчиков 4 группы ЧАО "Львовоблэнерго", за определенную сумму средств устанавливал на предприятиях и в помещениях потребителей счетчики, которые недосчитывали количество потребленной электроэнергии на 50-70%. Благодаря сотрудничеству с правоохранителями работники службы экономической безопасности ЗАО "Львовоблэнерго" поймали злоумышленника на очередной афере: подозреваемый снял счетчик электроэнергии по адресу потребителя, чтобы вмешаться в его работу и уменьшить показатели учета и получил часть неправомерной выгоды в сумме 2000 грн. Остальную часть оговоренной суммы - в размере 3000 грн., он должен был получить после завершения обещанных работ и, таким образом, был разоблачен.

Прокуратура направила в суд уголовное производство по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации). Такие неправомерные действия наказываются штрафом, общественными работами, ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

В 3 ноябре 2017 года состоялось открытое заседание Лычаковского районного суда г. Львова. Обвиняемый в зале суда полностью признал свою вину. При выборе меры наказания суд принял во внимание, что человек в содеянном искренне раскаялся и имеет на иждивении двух малолетних детей. Поэтому суд вынес признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления ч.3 ст. 354 УК Украины, но освободил от уголовной ответственности (учитывая обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание), назначив наказание в виде штрафа в максимальном размере предусмотренного в пределах санкций ч.3 ст.354 УК. Подсудимый также обязан возместить в пользу государства все финансовые расходы, осуществленные на проведение судебно-трасологической и судебно-дактилоскопической экспертиз.

comments powered by Disqus