STATUS QUO

Доступні ліки: відтепер у програмі 59 безоплатних препаратів

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА,

До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат. 59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом і 47 безоплатних.

Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних 6 місяців їх кількість становитиме понад 14 мільйонів.

До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).

В середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.

Із повним переліком ліків, що надаватимуться пацієнтам безоплатно, можна ознайомитись за посиланням

Нагадаємо, урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 7 808. Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.

Карта аптек, що беруть участь: 


Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Львовськой ОГА,

В обновленный реестр лекарств вошел 261 препарат. 59 из этих препаратов пациенты смогут получать абсолютно бесплатно. Напомним, ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

Прогнозируемое количество упаковок бесплатных для пациентов лекарств также возрастет, если в прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, то в течение следующих 6 месяцев их количество составит более 14 млн.

В список бесплатных препаратов входят не только препараты украинских производителей, но и известных иностранных компаний. Так, например, чтобы попасть в новый перечень препаратов, котрые на 100% возмещаются за счет госбюджета, компания КРКА (Словения) снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).

В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

С полным перечнем лекарств, предоставляемых пациентам бесплатно, можно ознакомиться по ссылке

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" начала действовать в апреле 2017 года. За время работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы с более 23 млн рецептов на сумму более 1 млрд грн. Каждая третья аптека принимает участие в программе - сейчас их 7 808. Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.

Карта аптек, участвующих в программе

comments powered by Disqus