STATUS QUO

"Залізничнетеплоенерго" планує збільшити тарифи

ЛКП "Залізничетеплоенерго" повідомило про намір збільшити тарифи на опалення та гарячу воду для всіх споживачів. Повідомлення опубліковано на офіційному сайті підприємства. 

"До уваги львів’ян та представників органів місцевого самоврядування! У відповідності до вимог Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго" повідомляє, що 23 лютого 2018 року о 09.00 год. у приміщенні за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 4а (зал "Світлиця", 1-й поверх) відбудеться відкрите слухання питань щодо:

  1. Коригування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних та інших споживачів, релігійних організацій.
  2. Коригування тарифів на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для потреб населення.
  3. Коригування тарифів на послугу з постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних та інших споживачів, релігійних організацій.

Зауваження і пропозиції по суті питань, що пропонуються до слухання, надсилаються електронною поштою на lmkp@mail.lviv.ua або засобами поштового зв’язку на адресу: м. Львів, вул.С.Петлюрри,4а. Зауваження та пропозиції приймаються з 08.02.2018 по 22.02.2018р.

В обґрунтуванні зазначається, що на сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не відшкодовують фактичні витрати у зв’язку із збільшенням ціни на електроенергію, водопостачання та водовідведення для технологічних потреб, ціни на холодну воду для потреб гарячого водопостачання, збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, встановленням внесків на регулювання.

Відтак тарифи на послуги з центразованого опалення для населення усереднено зростуть на 5,9%, постачання гарячої води для потреб населення зростуть на 5,6%, для бюджетних установ та для інших споживачів – на 3,8%.


ЛКП "Зализничетеплоенерго" сообщил о намерении увеличить тарифы на отопление и горячую воду для всех потребителей. Сообщение опубликовано на официальном сайте предприятия. 

"Вниманию львовян и представителей органов местного самоуправления! В соответствии с требованиями Постановления НКРЭКУ от 30.06.2017 № 866 Львовское коммунальное предприятие "Зализнычнетеплоэнерго" сообщает, что 23 февраля 2018 в 09.00 в помещении по адресу: г. Львов, ул. С. Петлюры, 4а (зал "Светлица", 1-й этаж) состоится слушание вопросов:

  1. Корректировка тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии для нужд населения, бюджетных и других потребителей, религиозных организаций.
  2. Корректировка тарифов на услугу по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для нужд населения.
  3. Корректировка тарифов на услугу по снабжению горячей воды для нужд управляющих многоквартирных домов, бюджетных и других потребителей, религиозных организаций.

Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к слушанию, направляются по электронной почте lmkp@mail.lviv.ua или средствами почтовой связи по адресу: г. Львов, вул. С. Петлюрры, 4а. Замечания и предложения принимаются с 08.02.2018 по 22.02.2018 г.

В обосновании отмечается, что сегодня действующие тарифы на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды для всех категорий потребителей не возмещают фактические расходы в связи с увеличением цены на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение для технологических нужд, цены на холодную воду для нужд горячего водоснабжения, увеличением минимальных гарантий по оплате труда, установлением взносов на регулирование.

Поэтому тарифы на услуги по центразованому отоплению для населения усредненно вырастут на 5,9%, поставки горячей воды для нужд населения вырастут на 5,6%, для бюджетных учреждений и для других потребителей - на 3,8%.

comments powered by Disqus