STATUS QUO

Чого чекати школам з новим Законом "Про освіту"

Депутати Верховної Ради ухвалили новий Закон "Про освіту". Наразі реформу випробують у ста школах країни, в тому числі й у дев'яти львівських. А вже з 1 вересня 2018 року вона безпосередньо торкнеться декількох мільйонів людей – учителів, учнів та їхніх батьків. Що їх чекає – дізнавався Status Quo.

Скільки вчитися?

Шкільна освіта в Україні тепер буде 12-річною. Її поділять на три етапи: початкова (чотири роки), базова середня (5 років у гімназії) та профільна середня (3 роки у ліцеї). Зміни почнуться вже з 1 вересня 2018 року – первачки вчитимуться 12 років. Учні, які пішли в загальноосвітні навчальні заклади в дореформені часи, продовжать навчання за 10-річною і 11-річною програмами. Тобто перший випуск 12-річних, відбудеться в 2030 році.

Передбачається, що останні три роки навчання в школах будуть профільними, а бакалаврат в вузах скоротиться з 4-х до 3-х років.

Міністр освіти Лілія Гриневич переведення шкіл на 12-річну освіту пояснила тим, що після реформи в останні 3 роки навчання учні зможуть зробити упор на тих предметах, які їм знадобляться в вузах. Уроки в першому класі триватимуть 35 хвилин, у всіх інших – 45. В класах може бути не більше 30 учнів, а у сільських школах – не менш ніж 5, в іншому випадку навчання здійснюватимуть за індивідуальною формою.

Скільки вчаться в країнах Євросоюзу?

В європейських країнах середня освіта дається за 11-12 років. Однак у багатьох випадках 12 років навчання в європейських країнах фактично прирівнюються до закінчення в Україні профтехучилищ або коледжів.

Німеччина. Обов'язковою є 10-річна освіта. Але максимум можна вчитися в школі 13 років. Середня освіта другого ступеня дається тільки в гімназіях, в 11-м і 12-му класах. Учні 13-го класу гімназії вважаються абітурієнтами.

Франція. Те, що в Україні називають шкільною освітою, у Франції ділиться на три етапи: початкова школа - 5 років, коледж - 4 роки і ліцей - 2 або 3 роки. Разом - 11-12 років.

Іспанія. Обов'язкова базова середня освіту - 8 років і старші класи "бачілерато" - 2 роки. Разом - 10 років.

Польща. Середня освіта має багатоступеневу структуру. Початкова школа - два циклу по три роки. Середня школа - 3 роки. Верхня середня освіта ділиться на загальну - 3 роки - і професійну - 2-3 роки. Разом - 11-12 років. Професійна середню освіту фактично є аналогом українського професійно-технічної освіти.

Греція. Середня освіта дається за 9 років. Додаткова середня освіту дається в ліцеї - 2-3 роки - або в технікумі - 3 роки. Разом - 11-12 років.

Що буде з мовою навчання?

Закон гарантує, що всіх учнів забезпечать підручниками, в тому числі електронними. Мовою навчання є українська, однак представникам нацменшин дозволять поряд із державною навчатися рідною у спеціальних класах або групах.

Міністр освіти Лілія Гриневич уточнила, що українську мову у школах починатимуть вводити дітям меншин поступово.

"У п’ятому класі й потім розширюватиметься кількість предметів державною мовою. У 11-му дитина вчитиме всі предмети українською і лише кілька ­– мову, літературу – мовою меншин", – пояснила вона.

Що зміниться в управлінні?

Школа повинна стати автономною. Директора обиратимуть за конкурсом на шість років. Однак він не може перебувати на посаді в одній школі довше, аніж два терміни поспіль. Керівник сам має право призначати собі заступників та формувати педагогічний колектив. Також вчителім будуть наймати за контрактом.

Щоб уникнути корупції, кожен навчальний заклад буде оприлюднювати надходження усіх коштів, а також, на що їх витратять. Так батьки побачать реальну картину, скільки грошей виділяє на школу держава, і зможуть контролювати свої благодійні внески.

Скільки зароблятиме вчитель?

Учителів мотивуватиме підвищення заробітної плати. Вона поетапно зростатиме вже з 2018 до 2023 року до 4 прожиткових мінімумів. Крім того, якщо вчитель захоче, він зможе пройти незалежну зовнішню сертифікацію. Перевірятимуть, як він володіє предметом, спілкується з дітьми та чи використовує сучасні методики навчання. Якщо результат буде позитивним, зарплату збільшать на 20%.

Також педагоги самі вирішуватимуть, де і як проходити підвищення кваліфікації. Їм запропонують робити це на тренінгах, у профільних установах або ж навіть в інших навчальних закладах.

Школи перевірятиме Державна служба якості освіти. За мету ставлять не карати, а рекомендувати, як стати кращими.

Що буде з сільськими школами?

Реформа передбачає подальше скорочення малокомплектних шкіл в сільській місцевості. Цей процес йде вже зараз у вигляді створення опорних шкіл. На об'єднану громаду залишиться одна школа, до якої дітей будуть доставляти шкільні автобуси.

Опорна школа повинна знаходитися на відстані не більше ніж 50 кілометрів від місця проживання учнів.

  • Станом на 1 вересня 2014 року в Україні було 17 600 шкіл.
  • Станом на 1 вересня 2016 року - 16 900 шкіл.
  • До початку нинішнього навчального року - 16 566.

Де на Львівщині вже триває освітній експеримент?

А вже цьогоріч стартував пілотний проект державного стандарту початкової освіти. Сто шкіл країни вчитимуть першачків по-новому. Це зокрема, Львівська школа №66, Львівська початкова школи "Світанок", Бродівська школа №3, Дрогобицька школа №2, "Малюк", школа "Дивосвіт", Львівська школа №99, Золочівський НВК та Сокальська школа №3.

 

Депутаты Верховной Рады приняли новый Закон "Об образовании". Сейчас реформу испытывают в ста школах страны, в том числе и в девяти львовских. А уже с 1 сентября 2018 года она непосредственно коснется нескольких миллионов людей - учителей, учеников и их родителей. Что их ждет - узнавал Status Quo.

Сколько учиться?

Школьное образование в Украине теперь будет 12-летним. Его поделят на три этапа: начальное (четыре года), базовое среднее (5 лет в гимназии) и профильное среднее (3 года в лицее). Изменения начнутся уже с 1 сентября 2018-го – первоклашки будут учиться 12 лет. Ученики, которые пошли в общеобразовательные учебные заведения в дореформенные времена, продолжат обучение по 10-летней и 11-летней программами. То есть первый выпуск 12-летних состоится в 2030 году.

Предполагается, что последние три года обучения в школах будут профильными, а бакалавриат в вузах сократится с 4-х до 3-х лет.

Министр образования Лилия Гриневич перевод школ на 12-летнее образование объяснила тем, что после реформы в последние 3 года обучения учащиеся смогут сделать упор на тех предметах, которые им понадобятся в вузах. Уроки в первом классе будут продолжаться 35 минут, во всех остальных – 45. В классах может быть не более 30 учеников, а в сельских школах - не менее 5, в противном случае обучение будет осуществляться по индивидуальной форме.

Сколько учатся в странах Евросоюза?

В европейских странах среднее образование дается за 11-12 лет. Однако во многих случаях 12 лет обучения в европейских странах фактически приравниваются к окончанию в Украине профтехучилищ или колледжей.

Германия. Обязательным является 10-летнее образование. Но максимум можно учиться в школе 13 лет. Среднее образование второй ступени дается только в гимназиях, в 11-м и 12-м классах. Ученики 13-го класса гимназии считаются абитуриентами.

Франция. То, что в Украине называют школьным образованием, во Франции делится на три этапа: начальная школа - 5 лет, колледж - 4 года и лицей - 2 или 3 года. Итого - 11-12 лет.

Испания. Обязательное базовое среднее образование - 8 лет и старшие классы "бачилерато" - 2 года. Итого - 10 лет.

Польша. Среднее образование имеет многоступенчатую структуру. Начальная школа - два цикла по три года. Средняя школа - 3 года. Верхнее среднее образование делится на общее - 3 года - и профессиональное - 2-3 года. Итого - 11-12 лет. Профессиональное среднее образование фактически является аналогом украинского профессионально-технического образования.

Греция. Среднее образование дается за 9 лет. Дополнительное среднее образование дается в лицее - 2-3 года - или в техникуме - 3 года. Итого - 11-12 лет.

Что будет с языком обучения?

Закон гарантирует, что всех учеников обеспечат учебниками, в том числе электронными. Языком обучения является украинский, однако представителям нацменьшинств позволят наряду с государственной учиться на родном в специальных классах или группах.

Министр образования Лилия Гриневич уточнила, что украинский язык в школах будут начинать вводить детям меньшинств постепенно.

"В 5-м классе и дальше будет расширяться количество предметов на государственном языке. В 11-м ребенок будет учить все предметы на украинском и лишь несколько - язык, литературу - на языке меньшинств", - пояснила она.

Что изменится в управлении?

Школа должна стать автономной. Директора будут выбирать по конкурсу на шесть лет. Однако он не может находиться на посту в одной школе дольше, чем два срока подряд. Руководитель сам имеет право назначать себе заместителей и формировать педагогический коллектив. Также учителей будут нанимать по контракту.

Чтобы избежать коррупции, каждое учебное заведение будет обнародовать поступление всех средств, а также, на что их потратят. Так родители увидят реальную картину, сколько денег выделяет на школу государство, и смогут контролировать свои благотворительные взносы.

Сколько будет зарабатывать учитель?

Учителей будет мотивировать повышение заработной платы. Она поэтапно начнет расти уже с 2018-го до 2023 года до 4 прожиточных минимумов. Кроме того, если учитель захочет, он сможет пройти независимую внешнюю сертификацию. Будут проверять, как он владеет предметом, общается с детьми и использует современные методики обучения. Если результат будет положительным, зарплату увеличат на 20%.

Также педагоги сами решат, где и как проходить повышение квалификации. Им предложат делать это на тренингах, в профильных учреждениях или даже в других учебных заведениях.

Школы будет проверять Государственная служба качества образования. Целью ставят не наказывать, а рекомендовать, как стать лучше.

Что будет с сельским школами?

Реформа предполагает дальнейшее сокращение малокомплектных школ в сельской местности. Этот процесс идет уже сейчас в виде создания опорных школ. На объединенную общину останется одна школа, к которой детей будут доставлять школьные автобусы.

Опорная школа должна находиться на расстоянии не более чем 50 километров от места жительства учащихся.

  • На 1 сентября 2014 года в Украине было 17 600 школ.
  • На 1 сентября 2016 года - 16 900 школ.
  • К началу нынешнего учебного года - 16 566.

Где на Львовщине уже идет образовательный эксперимент?

А уже в этом году стартовал пилотный проект государственного стандарта начального образования. Сто школ страны будут учить первоклашек по-новому, в том числе и девять львовских. Это, в частности, Львовская школа №66, Львовская начальная школыа"Рассвет", Бродовский школа №3, Дрогобычская школа №2, "Малыш", школа "Дивосвет", Львовская школа №99, Золочевский УВК и Сокальская школа №3.

comments powered by Disqus