STATUS QUO

Львівські цукерки полюбили за кордоном

Львівщина більш ніж в 10 разів збільшила експорт цукру та кондитерських виробів. Взагалі, експорт товарів Львівської області зріс на понад 25%. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

У січні-вересні експорт товарів підприємствами Львівської області становив 1 млрд 142,5 млн доларів США. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт зріс на 25,5%.

Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу – 27,7%, Німеччину – 12,6%, Чехію – 6,8%, Данію – 6,6%. Експорт товарів у країни ЄС становив 883 млн доларів, або 77,3% від загального експорту області, та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2016 року на 27,7%.

Серед товарів, які Львівщина експортувала у цей період переважали:

  • електротехнічне обладнання та їх частини (25,3%);
  • меблі (12,4%);
  • деревина і вироби з неї (9,9%);
  • жири та олії (7,0%);
  • зернові культури (5,4%).

Зростання експорту зумовлене збільшенням поставок цукру і кондитерських виробів з цукру в 10,7 раза, меблів - на 48,7%, шкур – на 43%, жирів та олій – на 41,8%, електротехнічного обладнання – на 29,7%.


Львовщина более чем в 10 раз увеличила экспорт сахара и кондитерских изделий. В целом, экспорт товаров Львовской области вырос более чем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В январе-сентябре 2017 года экспорт товаров предприятиями Львовской области составил 1 млрд 142 500 000 долларов США. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт вырос на 25,5%.

Наибольшие объемы экспортируемой продукции пришлись на Польшу - 27,7%, Германию - 12,6%, Чехию - 6,8%, Данию - 6,6%. Экспорт товаров в страны ЕС составил 883 млн долларов, или 77,3% от общего экспорта области, и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2016 на 27,7%.

Среди товаров, которые Львовщина экспортировала в этот период преобладали:

  • электротехническое оборудование и их части (25,3%);
  • мебель (12,4%);
  • древесина и изделия из нее (9,9%);
  • жиры и масла (7,0%);
  • зерновые культуры (5,4%).

Рост экспорта обусловлен увеличением поставок сахара и кондитерских изделий из сахара в 10,7 раза, мебели - на 48,7%, шкур - на 43%, жиров и масел - на 41,8%, электротехнического оборудования - на 29,7%.

comments powered by Disqus