STATUS QUO

Стало відомо, хто хоче будувати у Львові сміттєпереробний завод

Став відомий шорт-лист компаній, які хочуть будувати у Львові сміттєпереробний завод. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив перелік компаній, яких відібрали для другого етапу тендеру будівництва у Львові сміттєпереробного заводу. Відповідну інформацію банк оприлюднив на офіційному сайті.

Загалом у переліку п’ять провідних європейських компаній, які збудували аналогічні сміттєпереробні комплекси у Європі. Це компанії з Польщі, Німеччини, Греції, консорціум компаній з Австрії та Туреччини, Нідерландів та Литви.

Претендентами на будівництво заводу із переробки відходів у Львові стали компанії:

  • Компанія CONTROL PROCESS S.A. із Польщі збудувала завод з переробки відходів у місті Ольштин (Польща), механіко-біологічний комплекс із переробки відходів у місті Стальова Воля (Польща), завод із переробки відходів у місті Люльково (Польща) та механіко-біологічний комплекс із переробки відходів у місті Тонішево (Польща).
  • Компанія EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Німеччина) збудувала механіко-біологічні комплекси з переробки комунальних відходів у містах Софія (Болгарія), Рексем (Великобританія), Жари (Польща) та Познань (Польща).
  • Компанія HELECTOR S.A. збудувала механіко-біологічні комплекси з переробки твердих побутових відходів у містах Ано-Ліосія (Греція), Ларнака (Греція), Берлін (Німеччина), Трір (Німеччина) та Оснабрюк (Німеччина).
  • Консорціум із двох фірм — MUT (Австрія) та Dogusan (Туреччина). Компанія M-U-T збудувала заводи з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у містах Багдад (Ірак), Сом (Угорщина), Бекешчаба (Угорщина), Пернік (Болгарія).
  • Консорціум із двох фірм — WTT (Нідерланди) + Axis (Литва). Компанія WTT збудувала механіко-біологічний комплекс із переробки комунальних відходів у Лондоні (Велика Британія), компанія Axis збудувала механіко-біологічний комплекс у Каунасі (Литва). Axis — це група підприємств, що займається розробкою, виробництвом і реалізацією інженерної продукції та рішень для міста, промисловості та енергетики, діюча в Литві вже більше 20 років.

Учасники, які пройшли кваліфікацію, незабаром отримають другу частину тендерної документації. Цей етап відбору компаній складатиметься з двох частин.

"Перший — технічний тендер. Учасники мають подати свої технічні рішення, щоб комісія, яка буде спеціально створена на базі ЛКП "Зелене місто", перевірила відповідність цієї документації до наших технічних завдань. Потім відбудеться конкурс, який стосуватиметься безпосередньо ціни будівництва заводу у Львові".

Директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря

Якщо тендерні процедури завершаться вчасно, будівництво сміттєпереробного заводу у Львові розпочнуть наступного року. Відтак завод із переробки відходів має запрацювати у Львові вже за два роки. Окрім будівництва заводу, у Львові також планують запровадити нову систему роздільного збирання відходів.


Стал известен шорт-лист компаний, которые хотят строить во Львове мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Европейский банк реконструкции и развития объявил перечень компаний, которые отобрали для второго этапа тендера строительства во Львове мусороперерабатывающего завода. Соответствующую информацию банк обнародовал на официальном сайте.

Всего в перечне пять ведущих европейских компаний, которые построили аналогичные мусороперерабатывающие комплексы в Европе. Это компании из Польши, Германии, Греции, консорциум компаний из Австрии и Турции, Нидерландов и Литвы.

Претендентами на строительство завода по переработке отходов во Львове стали компании:

  • Компания CONTROL PROCESS S.A. из Польши построила завод по переработке отходов в городе Ольштын (Польша), механико-биологический комплекс по переработке отходов в городе Сталева Воля (Польша), завод по переработке отходов в городе трубочный (Польша) и механико-биологический комплекс по переработке отходов в городе Тонишево (Польша).
  • Компания EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Германия) построила механико-биологические комплексы по переработке коммунальных отходов в городах София (Болгария), Рексэм (Великобритания), Жары (Польша) и Познань (Польша).
  • Компания HELECTOR S.A. построила механико-биологические комплексы по переработке твердых бытовых отходов в городах Ано-Лиосия (Греция), Ларнака (Греция), Берлин (Германия), Трир (Германия) и Оснабрюк (Германия).
  • Консорциум из двух фирм - MUT (Австрия) и Dogusan (Турция). Компания M-U-T построила заводы по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов в городах Багдад (Ирак), Сом (Венгрия), Бекешчаба (Венгрия), Перник (Болгария).
  • Консорциум из двух фирм - WTT (Нидерланды) + Axis (Литва). Компания WTT построила механико-биологический комплекс по переработке коммунальных отходов в Лондоне (Великобритания), компания Axis построила механико-биологический комплекс в Каунасе (Литва). Axis - это группа предприятий, занимающихся разработкой, производством и реализацией инженерной продукции и решений для города, промышленности и энергетики, действующая в Литве уже более 20 лет.

Участники, прошедшие квалификацию, вскоре получат вторую часть тендерной документации. Этот этап отбора компаний будет состоять из двух частей.

"Первый - технический тендер. Участники должны представить свои технические решения, чтобы комиссия, которая будет специально создана на базе ЛКП "Зеленый город", проверила соответствие этой документации нашим технических задач. Затем состоится конкурс, который будет касаться непосредственно цены строительства завода во Львове" .

Директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря

Если тендерные процедуры завершатся вовремя, строительство мусороперерабатывающего завода в Львове начнут в следующем году. Поэтому завод по переработке отходов должен заработать во Львове уже через два года. Кроме строительства завода, во Львове также планируют ввести новую систему раздельного сбора отходов.

 

comments powered by Disqus