STATUS QUO

У Львові відбувся перший випуск військових поліцейських

Вперше в Україні у навчальному центрі Військової служби правопорядку Збройних Сил України відбувся випуск військових поліцейських. Про це повідомляє Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України (Львів).

Перших 60 правоохоронців у погонах, протягом трьох місяців готували найкращі інструктори з України, Канади, Данії, Литви, Великобританії. Новітні військові поліцейські отримали фахову підготовку з багатьох спеціальних дисциплін, що дозволять їм не лише забезпечувати статутний порядок у місцях постійної дислокації військових підрозділів, але й виконувати свої обов’язки під час  антитерористичної операції на сході України або під час миротворчих операцій в інших гарячих точках світу.

Сертифікати про завершення курсу та відповідні свідоцтва до них, разом з ознакою мужності – беретами темно-бордового кольору, вручили слухачам начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал – майор Ігор Криштун та представники Збройних Сил Канади. Крім цього канадські військові партнери подарували своїм колишнім слухачам бойові аптечки укомплектовані за останніми вимогами НАТО.


Впервые в Украине в учебном центре Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялся выпуск военных полицейских. Об этом сообщает Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины (Львов).

Первых 60 правоохранителей в погонах, в течение трех месяцев готовили лучшие инструкторы из Украины, Канады, Дании, Литвы, Великобритании. Новейшие военные полицейские получили профессиональную подготовку по многим специальным дисциплинам, которые позволят им не только обеспечивать уставной порядок в местах постоянной дислокации воинских подразделений, но и выполнять свои обязанности во время антитеррористической операции на востоке Украины или во время миротворческих операций в других горячих точках мира.

Сертификаты о завершении курса и соответствующие свидетельства к ним, вместе с признаком мужественности - беретами темно-бордового цвета, вручили слушателям начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины генерал - майор Игорь Криштун и представители Вооруженных сил Канады. Кроме этого канадские военные партнеры подарили своим бывшим слушателям боевые аптечки, укомплектованные по требованиям НАТО.

comments powered by Disqus