STATUS QUO

До міської програми про захист інтересів учасників АТО внесуть зміни

До Програми про захист інтересів учасників АТО Львова внесуть зміни. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Члени комісії гуманітарної політики Львівської міської ради розглянули проект ухвали "Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 №4520 "Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції".

На даний час управління соціального захисту, враховуючи пропозиції громадських організацій, що представляють інтереси учасників АТО, підготувало ряд змін до Програми, що мають на меті посилити ефективність механізмів реалізації прав та законних інтересів учасників АТО.

"Ми адаптували міську програму до реальних вимог учасників АТО. Зокрема, збільшуємо перелік тих осіб, які претендують на квартири на Під Голоском, окрім дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. А також запропоновані зміни стосуються родин, в яких чоловіки померли уже після бойових дій і на цей час не мають статусу родин загиблих. Відтак для них так само поширили цю програму. Родини зможуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень незалежно від терміну перебування на війні", - пояснила депутат Львівської міської ради Олена Пасевич.


В Программу о защите интересов участников АТО во Львове внесут изменения. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Члены комиссии гуманитарной политики Львовского городского совета рассмотрели проект постановления "О внесении изменений в постановление городского совета от 23.04.2015 №4520 "Об утверждении Программы о защите интересов участников антитеррористической операции".

В настоящее время управление социальной защиты, учитывая предложения общественных организаций, представляющих интересы участников АТО, подготовило ряд изменений в Программу, имеющих целью усилить эффективность механизмов реализации прав и законных интересов участников АТО.

"Мы адаптировали городскую программу к реальным требованиям участников АТО. В частности, увеличиваем перечень лиц, претендующих на квартиры Под Голоском, кроме детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. А также предложенные изменения касаются семей, в которых мужчины умерли уже после боевых действий и в настоящее время не имеют статуса семей погибших. Поэтому для них так же распространили эту программу. Семьи смогут получить материальную помощь в размере 100 000 гривен независимо от срока пребывания на войне", - пояснила депутат Львовского городского совета Елена Пасевич.

comments powered by Disqus