STATUS QUO

Молодим сім'ям на Львівщини допоможуть придбати житло

Львівська обласна рада проголосувала за Програму надання молодіжних кредитів та для будівництва на селі. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної ради.

Комплексну програму надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області  на 2018 – 2020 роки ухвалили депутати 5 грудня під час сесії Львівської обласної ради. Програма включає виконання двох основних заходів – підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" та забезпечення молоді житлом у Львівській області.

В частині заходу підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" кредити надаються на: спорудження житлових будинків; добудову та реконструкцію житлових будинків; спорудження інженерних мереж; придбання незавершеного будівництва та готового житла.

Сума кредиту та відсоткова ставка:

 • нове будівництво – до 300,0 тис. грн;
 • придбання житлового будинку – до 200,0 тис. грн;
 • добудова, реконструкція житлового будинку – до 150,0 тис. грн;
 • спорудження інженерних мереж – до 50,0 тис. грн;
 • кредитна ставка – 3% річних;
 • сім’ям, що мають 3-х і більше дітей, учасникам АТО – безвідсотково;
 • термін кредиту  – до 20 років, а для молодих і неповних сімей – до 30 років.

У першочерговому порядку кредит надається:

 • учасникам антитерористичної операції на Сході України;
 • ветеранам війни;
 • індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва;
 • молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях;
 • внутрішньо переміщеним особам;
 • пріоритет при наданні кредиту мають мешканці територій, де органи місцевого самоврядування передбачили співфінансування Програми із місцевих бюджетів.

Стосовно забезпечення молоді  житлом, то право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни, які визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
 • неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно;
 • військовослужбовці і бійці добровольчих батальйонів, які є учасниками антитерористичної операції та члени їх сімей, добровольці, а також учасники бойових дій,
 • сім`я, в якій чоловік або дружина є державним службовцем або працівником органу місцевого самоврядування та має стаж роботи не менше 5 років;
 • молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім`ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують покращення житлових умов.

На цю програму в 2018 році передбачено 2 млн грн.


Львовский областной совет проголосовал за Программу предоставления молодежных кредитов и для строительства на селе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Комплексную программу предоставления жилищных кредитов отдельным категориям граждан в Львовской области на 2018 - 2020 годы приняли депутаты 5 декабря во время сессии Львовского областного совета. Программа включает выполнение двух основных мероприятий - поддержки индивидуального жилищного строительства на селе "Собственный дом" и обеспечение молодежи жильем во Львовской области.

В части поддержки индивидуального жилищного строительства на селе "Собственный дом" кредиты предоставляются на: строительство жилых домов; достройку и реконструкцию жилых домов; сооружение инженерных сетей; приобретение незавершенного строительства и готового жилья.

Сумма кредита и процентная ставка:

 • новое строительство - до 300,0 тыс. грн;
 • приобретение жилого дома - до 200,0 тыс. грн;
 • достройка, реконструкция жилого дома - до 150,0 тыс. грн;
 • сооружение инженерных сетей - до 50,0 тыс. грн;
 • кредитная ставка - 3% годовых
 • семьям, имеющим 3-х и более детей, участникам АТО - беспроцентный;
 • срок кредита - до 20 лет, а для молодых и неполных семей - до 30 лет.

В первоочередном порядке кредит предоставляется:

 • участникам антитеррористической операции на Востоке Украины;
 • ветеранам войны;
 • индивидуальным застройщикам для завершения ранее начатого строительства;
 • молодым специалистам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях;
 • внутренне перемещенным лицам;
 • приоритет при предоставлении кредита имеют жители территорий, где органы местного самоуправления предусмотрели софинансирование Программы из местных бюджетов.

По обеспечению молодежи жильем, то право на получение кредита имеют семьи и одинокие молодые граждане, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, а именно:

 • семья, в которой муж и жена в возрасте до 35 лет включительно;
 • неполная семья, в которой мать (отец) в возрасте до 35 лет включительно имеет несовершеннолетних детей (ребенка);
 • одинокие молодые граждане в возрасте до 35 лет включительно;
 • военнослужащие и бойцы добровольческих батальонов, которые являются участниками антитеррористической операции и члены их семей, добровольцы, а также участники боевых действий,
 • семья, в которой муж или жена является государственным служащим или работником органа местного самоуправления и имеет стаж работы не менее 5 лет;
 • молодые ученые, супруги, один из которых муж или жена является молодым ученым, и неполные семьи, в которых мать или отец является молодым ученым, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На эту программу в 2018 году предусмотрено 2 млн грн.

comments powered by Disqus