STATUS QUO

Двірник львівської лікарні зробив чоловіка інвалідом та має сплатити 200 тис. грн.

Двірник 4-ї комунальної міської лікарні Львова за вироком суду має сплатити 200 тисяч гривень компенсації чоловіка, якому під час конфлікту заподіяв важку травму. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Подія трапилася 21 червня 2016 року у Львові в приміщенні магазину-кафе ПП "Армана" близько 19:00. Між обвинуваченим та потерпілим, які були в стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Під час сварки обвинувачений штовхнув потерпілого, який стояв навпроти відкритих дверей, в результаті чого останній впав, вдарився головою об асфальтне покриття тротуару та втратив свідомість. Медіки констатували у травмованого лінійний перелом тімяної та скроневої кісток черепа справа, епідуральний та субдуральний крововиливів правої півкулі мозку, забій головного мозку важкого ступеня.

У судовому засіданні донька потерпілого розповіла, що в даний момент стан здоровя потерпілого такий, що потребує сторонньої допомоги та догляду, він не може працювати, позбавлений можливості професійно займатись настільним тенісом, зайняття яким було його основним засобом фінансового забезпечення, потребує додаткових оперативних втручань для відновлення необхідних життєдіяльних функцій. Будучи відомою та заслуженою людиною в області спорту тепер він повністю позбавлений можливості суспільної комунікації. Тому родина просить моральної та матеріальної компенсації.

Обвинувачений вину визнав, пояснив, що злочин вчинив, не передбачаючи такі наслідки. Просив застосувати до нього Закон України "Про амністію у 2016 році".

Личаківський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України, та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі. Проте звільнив від відбуття покарання на підставі пункту "ґ" статті 1 Закону України "Про амністію у 2016 році". Однак він має сплатити на користь потерпілого 6466 грн. 51 коп. матеріальної шкоди та 200 000 грн. 00 коп. моральної шкоди.


Дворник 4-й коммунальной городской больницы Львова по приговору суда должен выплатить 200 000 гривен компенсации мужчине, которому во время конфликта нанес тяжелую травму. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70576057

Происшествие случилось 21 июня 2016 гда во Львове в помещении магазина-кафе ЧП "Армана" около 19:00. Между обвиняемым и потерпевшим, которые были в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый толкнул потерпевшего, стоявшего напротив открытых дверей, в результате чего последний упал, ударился головой о асфальтовое покрытие тротуара и потерял сознание. Медики констатировали у травмированного линейный перелом теменной и височной костей черепа, эпидуральное и субдуральное кровоизлияния правого полушария мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени.

В судебном заседании дочь потерпевшего рассказала, что в данный момент состояние здоровья пострадавшего такое, что он нуждается в посторонней помощи и уходе, не может работать, лишен возможности профессионально заниматься настольным теннисом, занятие которым было его основным средством финансового обеспечения, требует дополнительных операций. Будучи известным и заслуженным человеком в области спорта теперь он полностью лишен возможности общественной коммуникации. Поэтому семья просит моральной и материальной компенсации.

Обвиняемый вину признал, пояснил, что преступление совершил, не предполагая о таких последствиях. Просил применить к нему Закон Украины "Об амнистии в 2016 году".

Лычаковский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины, и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Однако освободил от отбывания наказания на основании пункта "г" статьи 1 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году". Кроме того, он должен уплатить в пользу потерпевшего 6466 грн. 51 коп. материального и 200 000 грн. 00 коп. морального ущерба.

comments powered by Disqus